vrijdag, 27. februari 2015 - 10:52

Vorig jaar veel minder stroomstoringen

Vorig jaar veel minder stroomstoringen
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het aantal en de duur van de stroomstoringen was in 2014 historisch laag. Een huishouden had vorig jaar gemiddeld 20 minuten geen stroom als gevolg van een storing. Dat blijkt uit de jaarlijkse stroomstoringscijfers van brancheorganisatie Netbeheer Nederland.

Het aantal elektriciteitsstoringen daalde in vergelijking met het vijfjaarlijks gemiddelde (- 8%). Ook het aantal getroffen klanten nam af (-7%) evenals de gemiddelde onderbrekingsduur van een stroomstoring (-10%). In 2013 had een huishouden gemiddeld 23 minuten geen stroom. De betrouwbaarheid van het Nederlandse elektriciteitsnet was het afgelopen jaar 25% beter dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Het aantal storingsminuten voor gas is als gevolg van één grote storing wel toegenomen.

Graafwerk belangrijkste storingsoorzaak

De belangrijkste oorzaak van gas- en stroomstoringen is nog steeds graafschade. Op het middenspanningsnet is 23% van alle stroomstoringen hierdoor veroorzaakt. Een inwendig defect (20%) en veroudering / slijtage (17%) zijn andere belangrijke oorzaken. Daarnaast komen in het elektriciteitsnet sluimerende storingen voor die veelal het gevolg zijn van graafschades in het verleden.