vrijdag, 28. juli 2017 - 11:03

FNV sluit akkoord met NS; acties opgeschort

FNV sluit akkoord met NS; acties opgeschort
Foto: Archief EHF
Utrecht

FNV Spoor heeft met de NS afspraken gemaakt die belangrijk zijn voor conducteurs, rangeermedewerkers en medewerkers in de retail. Deze afspraken komen bovenop de gezamenlijke visie van NS en bonden voor een sterke NS. FNV Spoor legt de uitkomsten positief aan de leden voor, acties zijn daarmee voorlopig van de baan.

Christa Burger, bestuurder FNV Spoor: ‘De afspraken gaan over het zoeken naar oplossingen voor de fysieke belasting van conducteurs, over maatwerkafspraken voor schrijnende gevallen als gevolg van de centralisatie van rangeerlocaties en over het behoud van kernactiviteiten in de retail. Daarnaast trekken we met een langetermijnagenda gezamenlijk op om een sterke NS nu en in de toekomst te waarborgen. Een sterke NS is goed voor werknemers en reizigers en borgt een hoge kwaliteit van het vervoer van deur tot deur.’

Fysieke belasting en sociale veiligheid

Onderdeel van het akkoord met de FNV is dat NS een nieuw onderzoek houdt naar de fysieke belasting van conducteurs. In het onderzoek zal ook het belangrijke vraagstuk van sociale veiligheid voor conducteurs en reizigers in de dubbeldekkers worden meegenomen. De aanpak van zwartrijders en het voorkomen van agressie en geweld is met één conducteur namelijk moeilijker en risicovol voor conducteurs én reizigers. Dit overeengekomen onderzoek is niet vrijblijvend. Totdat de resultaten van het onderzoek bekend zijn, wordt voor het verminderen van fysieke klachten met de ondernemingsraad en bonden gekeken naar een passende werkinstructie.

Maatwerk

Door een door FNV ingebrachte hardheidsclausule in het sociaal plan krijgen rangeermedewerkers de mogelijkheid om maatwerkafspraken te maken als zij onevenredig hard geraakt door organisatiewijzigingen. Een beroep op de maatwerkafspraken wordt beoordeeld door een begeleidingscommissie, met daarin ook vertegenwoordigers van de vakbond. Christa Burger is tevreden met deze oplossing: ‘Fijn dat indien nodig per geval bekeken wordt wat er nodig is om de grootste pijn voor deze medewerkers te verzachten.’

Categorie:
Provincie:
Tag(s):