vrijdag, 29. januari 2016 - 9:10

Gebruik professionele sociale netwerken stijgt

Gebruik professionele sociale netwerken stijgt
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Het gebruik van professionele sociale netwerken, zoals LinkedIn, neemt niet alleen onder mensen maar ook onder bedrijven toe. Het gebruik van professionele netwerken loopt nog wel achter op het gebruik van andere sociale netwerken en ze komen vooral in beeld vanaf 22 jaar als mensen met hun werkzame leven beginnen. Dit meldt CBS.

Vooral 25- tot 45-jarigen actief op professionele sociale media

Vooral 25- tot 45-jarigen gebruiken een professioneel sociaal netwerk. In 2015 was 41 procent hierop actief tegen 31 procent in 2012. Van de 20- tot 25-jarigen gebruikte 35 procent een professioneel netwerk, iets meer dan de 28 procent in 2012. Van de 65-plussers is 5 procent lid van een professionele sociaal netwerk. Dit aandeel is sinds 2012 verdubbeld. Van de 65-plussers is bijna 95 procent met pensioen. Deze groep pensioenontvangers gebruiken de professionele netwerken iets minder vaak: 4 procent.

Bedrijven ook steeds actiever

Ook steeds meer bedrijven maken gebruik van sociale media. In 2015 was 61 procent met een eigen account actief op een sociaal netwerk zoals Facebook of LinkedIn, aanzienlijk meer dan in 2012 (35 procent). Het gebruik van een netwerk zoals Twitter is minder gestegen, van 21 naar 30 procent. Voor grote bedrijven is het gebruikelijker om zich te profileren op deze sociale media dan voor kleine bedrijven. Bedrijfstakken verschillen ook veel van elkaar op dit punt. Onder andere logiesverstrekkers, mediabedrijven en reisbureaus zijn er sterk vertegenwoordigd. In deze bedrijfstakken zijn bijna negen van de tien bedrijven aanwezig op sites als Facebook en LinkedIn. Ter vergelijking: onder vervoers- en opslagbedrijven is dit aandeel 38 procent.