woensdag, 11. mei 2016 - 9:13 Update: 11-05-2016 9:14

Weg met de smartphone: terug naar een offline leven

Weg met de smartphone: terug naar een offline leven
Foto: SXC
Amsterdam

Ruim een kwart (26%) van de Nederlanders wil niet meer continu online zijn en verlangt terug naar de tijd zonder smartphones. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Webr onder 912 Nederlanders. Bij een eerder onderzoek in 2011 lag dit percentage nog lager op 21%.

Uitknop durven gebruiken

Vooral het continu bereikbaar zijn, via de smartphone of per e-mail, zorgt voor stress. Het wordt steeds moeilijker voor mensen om niet bereikbaar te zijn, om de uitknop van alle apparaten te durven gebruiken. Voor Erik Bosman, van Webr, is de stijging van het aantal Nederlanders dat niet meer continu bereikbaar wil zijn 'begrijpelijk en onvermijdelijk'. 'Ons leven wordt steeds drukken en hectischer. En hoewel we ontzettend veel gemak ervaren van een smartphone en alle mogelijkheden die zo'n device biedt, zorgt de bereikbaarheid voor behoorlijk wat extra druk. Druk die voor sommigen net te veel is', zegt bosman.

Balans werk en privé

De deelnemers aan het onderzoek van Webr geven aan dat het vooral onaangenaam is om 24/7 bereikbaar te zijn voor het werk. Een ruime meerderheid van de respondenten (52%) geeft aan helemaal niet bereikbaar te willen zijn. Van de respondenten is op dit moment 68% buiten werktijd telefonisch of per e-mail bereikbaar. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van resultaten uit 2011. Vooral in de dienstverlenende sector (78%) zijn medewerkers bereikbaar. Bij de (semi) overheid ligt dit percentage met 34% aanzienlijk lager.

Techniek geen vrijbrief voor organisatie

Organisaties die medewerkers de mogelijkheid bieden om op afstand te werken, of dit soms zelfs eisen, moeten dit volgens Bosman niet alleen goed faciliteren, maar hier samen met de medewerker duidelijke afspraken over maken. 'Werken op afstand is meer dan je medewerker een smartphone en tablet geven', zegt Bosman. 'Je moet ook met elkaar de balans tussen werk en privé in evenwicht houden. De technische mogelijkheden mogen geen vrijbrief voor een organisatie worden om medewerkers 24/7 aan het werk te houden.'

Man-vrouw, jong en oud

Het onderzoek van Webr laat ook enkele man-vrouw-verschillen zien. Zo verlangt 43% van de vrouwen naar een tijd zonder smartphones en e-mail, terwijl dit percentage bij mannen met 18% fors lager ligt. En ook bij het percentage van de 24/7-bereikbaarheid zijn de verschillen groot. Waar 66% van de vrouwen niet continu bereikbaar wil zijn, ervaart 'slechts' 35% van de mannen dit als een last. Blijkbaar is het voor vrouwen belangrijker privé en zakelijk te scheiden. Jongeren hebben, zoals verwacht, minder moeite hiermee (32%) dan de 45-plussers. Van die laatste groep is 58% liever niet continu bereikbaar.

Blik op NIeuws nu ook te volgen op Facebook

Categorie:
Provincie: