vrijdag, 28. oktober 2016 - 18:05 Update: 28-10-2016 18:08

RvS vindt dat nieuwe 'aftapwet' veiligheidsdiensten tekort schiet

RvS vindt dat nieuwe 'aftapwet' veiligheidsdiensten tekort schiet
Foto: freeimages.com
Den Haag

De Afdeling advisering van de Raad van State concludeert dat het stelsel van toezicht in het voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, dat vrijdag door de ministerraad is aangenomen, tekortschiet. Dit staat in het advies over het wetsvoorstel dat ook vrijdag openbaar is geworden.

Twijfels over effectiviteit van het stelsel van toezicht

De Afdeling advisering heeft ernstige twijfels over de daadwerkelijke effectiviteit van dat stelsel. Deze effectiviteit van het toezicht is van wezenlijk belang voor de werking van de voorgestelde nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

De Afdeling advisering heeft daarom bezwaar tegen de inhoud en opzet van het voorgestelde stelsel van toezicht. Zij adviseert het wetsvoorstel op dit punt niet in zijn huidige vorm bij de Tweede Kamer in te dienen.

Vereisten van het EVRM

De Afdeling advisering concludeert overigens dat het wetsvoorstel ook een aanzienlijk aantal belangrijke waarborgen bevat waarmee voldaan wordt aan enkele essentiële vereisten van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). 

Wel is de Afdeling advisering kritisch over de proportionaliteit van met name de grootschalige gegevensverzameling (Big Data). Wat betreft de bewaartermijn van drie jaar voor gegevens die via de voorgestelde brede interceptiebevoegdheid worden verkregen, is de Afdeling advisering er niet van overtuigd dat het wetsvoorstel en de memorie van toelichting op alle punten daadwerkelijk voldoen aan de EVRM-vereisten.