woensdag, 15. juli 2020 - 19:41

Onderzoek in milieueffectrapport voor datacenter Zeewolde

servers-datacenter
Foto: freeimages.com
Zeewolde

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om voor een gepland industrieterrein met groot datacenter in te gaan op de effecten van het hoogspanningsstation en te onderzoeken hoe de restwarmte gebruikt kan worden. De gemeente Zeewolde heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het op te stellen milieueffectrapport.

Polder Networks B.V. wil een groot datacenter bouwen bij Zeewolde. Deze moet komen op het 201 hectare tellende nieuwe bedrijventerrein ‘Trekkersveld IV’. Van dit terrein is 166 hectare gereserveerd voor Polder Networks, waarmee dit het grootste datacenter van Nederland wordt.

Het datacenter vraagt veel energie, waarvoor een nieuw hoogspanningsstation nodig is. De grote hoeveelheid restwarmte die ontstaat kan worden hergebruikt. Beide zijn onlosmakelijk met het project verbonden. Daarom wordt geadviseerd de gevolgen van het hoogspanningsstation en de mogelijkheden voor het benutten van de restwarmte te onderzoeken.

De Commissie adviseert verder goed te onderbouwen waarom de locatie bij Zeewolde geschikt is voor de vestiging van een groot datacenter. Ook adviseert ze rekening te houden met de gevolgen voor de aanwezige natuur, zowel in de acht jaar durende aanlegfase, als voor de periode dat het datacenter in gebruik is.

Categorie:
Provincie: