woensdag, 14. februari 2018 - 10:04 Update: 14-02-2018 10:09

Bbp groeit met 0,8 procent in vierde kwartaal 2017

Bbp groeit met 0,8 procent in vierde kwartaal 2017
Foto: Archief EHF
Den Haag

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2017 met 0,8 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.

De groei is vooral te danken aan de export. Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het eerste groeicijfer voor 2017 bekend. Het bbp was vorig jaar 3,1 procent groter dan in 2016, de hoogste groei in tien jaar.

Bbp groeit in 2017 met 3,1 procent

In het vierde kwartaal van 2017 groeide het bbp ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016 met 2,9 procent. Dat is iets minder sterk dan in de drie voorgaande kwartalen. De groei in het vierde kwartaal is vooral toe te schrijven aan de investeringen en de export. De consumptie door huishoudens groeide echter een stuk minder hard dan in de voorgaande kwartalen. Verder groeide de industrie sterker dan in de eerste drie kwartalen van 2017 en groeide de productie van de bouw harder dan in het derde kwartaal.

Het bbp was vorig jaar 3,1 procent groter dan in 2016 volgens de eerste berekening van het CBS. Dat is de hoogste groei na 2007. Toen groeide het bbp met 3,7 procent. De groei in 2017 is breed gedragen; meer investeringen, meer uitvoer en meer consumptie dan in 2016.

Meer investeringen in woningen en machines

In 2017 zijn de investeringen met 6 procent gegroeid. Net als in 2016 zijn vooral de investeringen in woningen aanzienlijk gegroeid. Ook hebben bedrijven meer in machines en installaties geïnvesteerd. Verder lagen ook de investeringen in personenauto’s en bedrijfsgebouwen hoger dan een jaar eerder.

Het producentenvertrouwen nam in 2017 verder toe en lag het hele jaar op een relatief hoog niveau. In januari 2018 bereikte het vertrouwen van de industriële ondernemers het hoogste niveau ooit. Ook in Duitsland bereikte het vertrouwen van de industriële ondernemers recordhoogtes. Duitsland is een van de belangrijkste afzetmarkten voor de Nederlandse industrie.

Vooral meer uitvoer van machines en chemische producten

De uitvoer van goederen en diensten groeide in 2017 met 5,5 procent. Nederlandse bedrijven hebben beduidend meer (elektrotechnische) machines en apparaten uitgevoerd dan in 2016. Verder zijn ook meer chemische producten geëxporteerd. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide iets harder dan de uitvoer van Nederlands product.

De invoer van goederen en diensten lag 4,9 procent hoger dan in 2016. Het saldo van de uitvoer en de invoer droeg in 2017 sterker bij aan de bbp-groei dan in 2016.

Consumenten besteden meer

Consumenten hebben vorig jaar 1,8 procent meer besteed dan in 2016. Ze gaven vooral meer uit aan kleding, woninginrichting en elektrische apparaten. Aan auto’s hebben ze echter minder besteed dan in 2016. Verder gaven consumenten opnieuw meer uit aan diensten, zoals horeca, recreatie en cultuur. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

De consumptiegroei is in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid, waarover het CBS vandaag ook bericht, en het verdere herstel op de woningmarkt. In 2017 wisselde bijna een kwart miljoen bestaande koopwoningen van eigenaar, een recordaantal. Verder lag het consumentenvertrouwen het hele jaar 2017 op een hoger niveau dan in 2016.

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op maandag 26 maart. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Deze herberekening heeft niet geleid tot andere groeicijfers van de voorgaande drie kwartalen.

Categorie: