vrijdag, 31. maart 2017 - 16:03

Betere en goedkopere zorg in thuiszorg en verpleeghuis door samenwerking in Verpleegkundige Topzorg

Betere en goedkopere zorg in thuiszorg en verpleeghuis door samenwerking in Verpleegkundige Topzorg
Foto: Archief FBF.nl
Groningen

Zeven thuiszorg- en verpleeghuisorganisaties in Groningen en Drenthe en het UMCG ondertekenen op 5 april een samenwerkingsconvenant “Verpleegkundige Topzorg”. Verpleegkundige Topzorg maakt specialistische, verpleegkundige kennis op het gebied van complexe wondzorg toegankelijk voor alle verpleegkundigen in thuiszorg en verpleeghuizen.

Hierbij kijken de medewerkers van de deelnemende organisaties over hun eigen grenzen heen. Door gezamenlijk te investeren in kennis en expertise worden de mensen thuis beter verzorgd.  De inzet van in wondzorg gespecialiseerde verpleegkundigen zorgt er voor dat verpleegkundigen betere zorg thuis en in het verpleeghuis kunnen leveren. Door deze extra deskundigheid in te zetten stijgt gaan daardoor wonden sneller dicht en worden duurdere ziekenhuisbehandelingen voorkomen. Daarmee leidt de samenwerking in Verpleegkundige Topzorg tot betere en goedkopere zorg.

Door de samenwerking wordt de behandeling van complexe wonden in de eerste lijn verbeterd, zodat deze steeds meer zelfstandig goede wondzorg kunnen leveren.  De beschikbare specialistische kennis uit de diverse organisaties wordt gebundeld en gericht ingezet om de kennis en vaardigheden van de wijkverpleegkundigen te vergroten en daardoor de complexe wondzorg te verbeteren.

In deze samenwerking gaat een verpleegkundig specialist samen met de (wijk)verpleegkundige naar de cliënt of patiënt en stellen ze een behandelplan op. ‘Met de juiste instructies kan de wijkverpleegkundige zelf prima de wondzorg doen, als ze maar goed advies krijgt’, vertellen de projectleiders van het UMCG, Jintiene Zeilstra en Katy van Hasselt. De verpleegkundig specialist neemt daarna regelmatig contact op met de wijkverpleegkundige of gaat mee naar de patiënt. ‘Een mogelijkheid is ook om foto’s te sturen van de wond, zodat de verpleegkundig specialist op afstand kan meedenken over de behandeling.’

In eerste instantie richt de samenwerking in Verpleegkundige Topzorg  zich op complexe wondzorg. De wens is om ook andere delen van zorg  op dezelfde wijze te gaan verbeteren, zoals incontinentie, oncologie, stomazorg, e.d. De verpleegkundig specialisten en consulenten komen uit de deelnemende organisaties en ondersteunen elkaar. Telkens zal daarbij het uitgangspunt zijn om kennis te delen en expertise uit te wisselen. De deelnemende organisaties in Verpleegkundige Topzorg investeren gezamenlijk om er voor te zorgen dat mensen thuis beter verzorgd worden en een deel van de zorg die nu in het ziekenhuis gebeurt, thuis te laten plaatsvinden.

Vanuit het UMCG doet Petrie Roodbol , hoogleraar verplegingswetenschappen, onderzoek naar de resultaten van de werkwijze van Verpleegkundige Topzorg. Dit onderzoek richt zich zowel op de kwaliteit als de doelmatigheid van de (wond)zorg.

Het convenant wordt getekend door Buurtzorg, Icare, TSN Verzorging & Verpleging, UMCG, Thuiszorg Comfort, Coöperatie Dichtbij, Interzorg NN en Zorggroep Meander. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het UMCG en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis. 

Categorie:
Provincie: