vrijdag, 29. september 2017 - 14:59 Update: 29-09-2017 15:11

NZa positief over e-health

NZa positief over e-health
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt e-health een goede zaak als de zorg hierdoor beter en beter betaalbaar wordt. Dit heeft de NZa vrijdag bekendgemaakt,.

'Wegwijzer bekostiging e-health'

Ook binnen de huidige bekostiging kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars al afspraken maken over e-health. De NZa heeft in de 'Wegwijzer bekostiging e-health' in kaart gebracht wat er mogelijk is.

Meekijk-consult

E-health kan de zorg voor patiënten makkelijker en beter toegankelijk maken. Zo kan de huisarts een opname maken van een huidafwijking bij een patiënt en die via een meekijk-consult voorleggen aan de dermatoloog. Dat scheelt de patiënt een apart bezoek aan het ziekenhuis. Of denk aan games voor logopedie, waarmee kinderen thuis kunnen oefenen.

Bekostiging

Er zijn al wel mogelijkheden voor e-health in de bekostiging maar deze verschillen per sector. In de Wegwijzer bekostiging e-health biedt de NZa een handreiking aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars die onderhandelen over de zorginkoop.

'Verdere stappen'

Met het overzicht wil de NZa stimuleren dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over e-health in het belang van de burger. Bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan. De publicatie is een eerste stap. 'We willen toe naar een bekostiging die e-health faciliteert en stimuleert. We gaan daar verdere stappen in zetten', aldus de NZa.

Zo maakte de NZa al eerder bekend dat zij per 1 januari 2018 de regels voor het registreren en declareren van e-consulten in de medisch-specialistische zorg verbetert. Ook zijn er enkele wijzigingen in de regels voor palliatieve zorg. 

Betaaltitel voor e-consult 

Zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg kunnen per 2018 ook schriftelijke of belconsulten declareren. Tot nu toe konden zij alleen polikliniekbezoeken declareren. De NZa wil hiermee e-healthtoepassingen stimuleren en voorkomen dat patiënten onnodig op de polikliniek moeten komen, ook als een bel- of e-consult al voldoende kan zijn. 

Voorwaarde is wel dat de patiënt aan het begin van het zorgtraject een gewoon consult op de polikliniek heeft gehad bij de behandelaar. Daarnaast zijn er wijzigingen in de regels voor de palliatieve zorg. De regels sluiten nu meer aan bij de SONCOS-kwaliteitsnorm.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):