dinsdag, 21. januari 2020 - 10:12

Kind na brandwondenongeval onvoldoende lichamelijk actief

Kind op hometrainer
Foto: Brandwondenstichting
Beverwijk

De meerderheid van de Nederlandse kinderen is na herstel van een ongeval waarbij hij of zij brandwonden opliep onvoldoende lichamelijk actief. Dit concludeert bewegingswetenschapper Moniek Akkerman. Vandaag promoveert zij op een onderzoek naar het herstel van fysieke activiteit en fitheid bij Nederlandse kinderen en jongeren nadat zij brandwonden opliepen. Moniek Akkerman coördineerde dit onderzoek, dat werd uitgevoerd binnen alle drie de Nederlandse brandwondencentra, vanuit Brandwondencentrum Groningen in het Martini Ziekenhuis. Moniek Akkerman: 'Fitheid is een belangrijke voorwaarde voor optimale participatie in dagelijkse activiteiten en daarmee een goede kwaliteit van leven.'

Onderzoek

Voor kinderen is lichamelijke activiteit een belangrijk onderdeel van het dagelijks functioneren. Bovendien is voldoende beweging van cruciaal belang voor de gezondheid. Uit het onderzoek naar het dagelijkse activiteitenniveau van kinderen met brandwonden blijkt dat de meeste kinderen in de eerste vijf jaren na het brandwondongeval niet voldoen aan de norm voor gezond bewegen. Slechts de helft van de jongens en geen van de meisjes haalde deze norm. Een deel van de kinderen bleek vermoeidheid te ervaren, wat mogelijk een negatief effect heeft op hun dagelijkse activiteitenniveau.
Uit het onderzoek naar het herstel van de conditie blijkt dat de helft van de kinderen binnen zes maanden na ontslag uit het brandwondencentrum weer op het hetzelfde conditieniveau zit als gezonde leeftijdsgenoten. De andere helft haalde dit niet. Akkerman concludeert dat deze kinderen extra ondersteuning nodig hebben bij het herstel.

Voorspellers van verminderde conditie

Om deze kinderen in een vroeg stadium te kunnen herkennen, is gekeken naar mogelijke voorspellers van een verminderde conditie. 'Opvallend was dat de ernst van de brandwonden geen invloed had op het herstel. Vroegtijdig meten van de conditie met behulp van de Steep Ramp Test (SRT), een korte conditietest op een fietsergometer, bleek wel een goede voorspeller. Kinderen die bij een vroege conditietest (bijvoorbeeld zes weken na ontslag) laag scoren, hebben extra ondersteuning nodig om weer fit te worden,' aldus Akkerman.

Extra ondersteuning bij herstel

De drie Nederlandse brandwondencentra gaan, naar aanleiding van dit onderzoek, starten met het structureel meten van de conditie van kinderen na ontslag. De kinderen die zes weken na ontslag laag scoren op de SRT krijgen extra ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit informatie over het belang van bewegen, het stimuleren van lichamelijke activiteit en sport en het structureel monitoren van de conditie.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):