zondag, 31. januari 2021 - 20:57 Update: 31-01-2021 21:09

RIVM schat dat er op dit moment rond de 350.000 prikken zijn gezet

naald-injectie-spuit-vaccin
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Bilthoven

Het RIVM denkt dat er op dit moment bijna 350.000 prikken met het coronavaccin zijn gezet in Nederland. Het precieze getal dat het RIVM zondag heeft bekendgemaakt bedraagt 346.790 prikken maar een gedeelte daarvan is door het RIVM geschat.

'Rekenkundige aanname'

'Dit getal is een rekenkundige aanname van hoeveel prikken in totaal zijn gezet. De GGD-cijfers worden gemeld door de GGD-GHOR. Voor de ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen maakt het RIVM een schatting door te kijken naar hoeveel vaccins er zijn bezorgd bij priklocaties. Er zijn op dit moment tot en met 31 januari door alle GGD'en in Nederland 176.286 prikken gezet en aan het RIVM gemeld. Er zijn tot en met 31 januari 81.088 prikken gezet door ziekenhuizen. Dit aantal is door het RIVM geschat. Dan zijn er ook nog eens tot en met 31 januari 89.416 prikken gezet door langdurige zorginstellingen. Ook dit aantal is door het RIVM geschat. 

Handmatig bijwerken gemelde prikken

'Het aantal gemelde prikken wordt dagelijks handmatig bijgewerkt op basis van data van de GGD’en. Deze data zijn op dit moment nog niet beschikbaar als open data. GGD-GHOR publiceert de data van de GGD'en ook op de eigen website', aldus het RIVM.

Prikken later gemeld

De vaccinatiecijfers die tot en met 30 januari 2021 op dit dashboard zijn gepubliceerd, waren niet compleet omdat ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg (verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen) het aantal prikken vaak pas later meldden. Er was dus sprake van onderrapportage. Om toch een zo goed mogelijk beeld te geven van het aantal gezette prikken, toont het dashboard vanaf 31 januari 2021 tijdelijk een rekenkundige aanname van hoeveel prikken er zijn gezet.

Schattingen gebaseerd op aantal geleverde vaccins

De geschatte cijfers zijn gebaseerd op de aantallen vaccins die in opdracht van het RIVM zijn afgeleverd op de priklocaties. Deze vaccins worden op dag van aflevering zelf en gedurende de drie dagen daarna toegediend. Hierbij geldt de aanname dat dit in gelijke delen (25% per dag) gebeurt. Het RIVM houdt rekening met 5% verspilling en gaat uit van 6 doses per flacon voor het BioNTech/Pfizer-vaccin en 10 doses per flacon voor het Moderna-vaccin. Deze rekenkundige aanname wordt de komende tijd gevalideerd aan de hand van de GGD-cijfers en aan de hand van de praktijk bij zorginstellingen.

Automatiseren

Wanneer de rapportage van het aantal gezette prikken is geautomatiseerd, zal het dashboard overschakelen op data uit het centrale systeem van het RIVM (CIMS). Op het moment dat deze aanpassing van werkwijze wordt doorgevoerd, kan dat een plotselinge verandering in de cijfers opleveren, net als bij de wijziging op 31 januari 2021.

Tweede prik ten opzichte van aantal gevaccineerden verschilt

Het dashboard toont op dit moment het aantal gezette prikken. Tot 27 januari 2021 is het aantal gezette prikken gelijk aan het aantal personen dat een eerste prik heeft gehad. Mensen hebben twee prikken nodig. Vanaf 27 januari 2021 krijgen de eerste gevaccineerden hun tweede prik. Het aantal gezette prikken is vanaf dat moment hoger dan het aantal mensen dat een prik heeft gehad. Zodra er betrouwbare cijfers beschikbaar zijn over het aantal volledig gevaccineerde personen, zullen deze op het dashboard worden getoond. Gegevens over de verwachte leveringen van vaccins zijn afkomstig van het ministerie van VWS. Deze gegevens worden ook gepubliceerd in brieven aan de Tweede Kamer.

Categorie:
Provincie: