maandag, 7. februari 2022 - 11:45

Nieuwe tool ALERT! biedt inzichten in gevolgen borstkanker tot 14 jaar na diagnose

arts-ziekenhuis
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Utrecht

De behandeling van borstkanker is de laatste jaren enorm verbeterd. Op zich natuurlijk goed nieuws, maar veel van deze vrouwen ervaren na hun behandeling wel gezondheidsklachten, soms tot jaren later. Het Nivel en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben onderzocht welke klachten vrouwen ervaren tot 14 jaar na de diagnose borstkanker. Met de kennis uit dit onderzoek hebben zij de awareness tool ALERT! ontwikkeld. Dit kan ingezet worden als een hulpmiddel waarmee patiënten en zorgverleners kunnen inschatten of er, gezien de klachten die de patiënt ervaart, sprake is van late gezondheidseffecten van de behandeling van borstkanker.

Klachten tot veertien jaar na diagnose borstkanker

Vrouwen die borstkanker hebben (gehad) komen vaker bij de huisarts op consult dan vrouwen van dezelfde leeftijd zonder borstkanker. De klachten zijn zeer divers, verschillen per leeftijdsgroep en per behandeling, maar duidelijk is dat vrouwen die borstkanker hebben (gehad) over het algemeen vaker klachten hebben als hoesten, infecties, vermoeidheid, slaapproblemen, osteoporose en lymfoedeem. Deze klachten komen tot 14 jaar na de diagnose borstkanker vaker voor.

ALERT!, een tool voor zorgverleners en patiënten

Om patiënten en zorgverleners te ondersteunen in het krijgen van inzicht in de klachten, is de tool ALERT! ontwikkeld. De tool biedt op dit moment handvatten om te bezien of er sprake is van late effecten die zijn gerelateerd aan de behandeling van borstkanker. Met de uitkomsten die de tool biedt kan een gerichter nazorgtraject met de patiënt worden ingezet, waarmee de zorg voor de patiënt zal verbeteren.

Categorie:
Provincie: