woensdag, 28. september 2022 - 10:46

Meer mensen gevaccineerd tegen griep en pneumokokken in 2021

vaccinatie
Foto: PX
Utrecht

De opkomst voor de griepprik in de groep met een indicatie voor vaccinatie steeg van 54,0% in 2020 naar 58,3% in 2021. Van de mensen die werden uitgenodigd voor pneumokokkenvaccinatie werd 74,1% gevaccineerd. Dit was in 2020 73,0%. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad NPG (Nationaal Programma Grieppreventie) en NPPV (Nationaal Programma Pneumokokken Vaccinatie Volwassenen) van het Nivel, in opdracht van het RIVM.

De Monitor Vaccinatiegraad NPG 2021 en de Monitor Vaccinatiegraad NPPV 2021 zijn uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en maakt deel uit van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV).

Vaccinatiegraad tegen griep 58% in 2021: lichte stijging

De doelgroep van het Nationaal Programma Grieppreventie bestaat uit mensen die een verhoogd risico lopen op complicaties bij griep (influenza) en bestaat uit mensen van 60 jaar of ouder en mensen met bepaalde medische aandoeningen. Zij ontvangen in het najaar een uitnodiging voor vaccinatie van hun huisarts. Waar in 2008 nog 72% van de doelgroep een griepvaccinatie kreeg, daalde dit in de jaren daarna naar 50% in 2017. Sindsdien is er weer een stijging van de griepvaccinatiegraad te zien.

Vaccinatiegraad tegen pneumokokken 74% in 2021: lichte stijging

In 2021 werd de tweede campagne van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinaties voor Volwassenen (NPPV) gehouden. Mensen geboren in 1948 t/m 1952 werden door hun huisarts uitgenodigd voor deze vaccinatie en 74,1% werd gevaccineerd. Dit is hoger dan in 2020, toen mensen geboren in 1941 t/m 1947 werden uitgenodigd en 73,0% werd gevaccineerd.

Er is een sterke samenhang tussen pneumokokkenvaccinatie en griepvaccinatie. Alle mensen uit de doelgroep van het NPPV zijn ouder dan 60 jaar en komen op basis van hun leeftijd dus ook in aanmerking voor griepvaccinatie. Bij mensen uit de uitgenodigde leeftijdsgroep die zich lieten vaccineren tegen griep was 93,2% ook gevaccineerd tegen pneumokokken. In de groep die zich niet tegen griep lieten vaccineren, was de vaccinatiegraad voor pneumokokken 7,8%. De meeste mensen die zowel voor griepvaccinatie als pneumokokkenvaccinatie worden uitgenodigd lijken dus een keuze te maken tussen wel of niet vaccineren en er is maar een kleine groep die bewust een keuze lijkt te maken voor alleen griep- of pneumokokkenvaccinatie.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):