dinsdag, 19. januari 2016 - 20:34 Update: 19-01-2016 21:02

Rekenkamer waarschuwt Hennis voor dollarkoers in aanschaf JSF

Rekenkamer waarschuwt Hennis voor dollarkoers in aanschaf JSF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Algemene Rekenkamer heeft in een brief aan de Tweede Kamer gewezen op het risico van de gestegen euro-dollarkoers voor het project JSF(F-35).

'Het is onmogelijk om met zekerheid te voorspellen hoe de euro-dollarkoers zich de komende jaren zal ontwikkelen. Wel is zeker dat binnen de huidige kabinetsperiode al verplichtingen moeten worden aangegaan en planmatige bestelreeksen omgezet moeten worden in contractuele verplichtingen voor een deel moet dat zelfs al
binnen het begrotingsjaar 2016 gebeuren', stelt de Rekenkamer. 

'We zouden ons daarom voor kunnen stellen dat de minister in haar informatie aan de Tweede Kamer explicieter is over de mogelijkheden waarover zij beschikt om het dollarrisico het hoofd te bieden en over de oplossingsrichtingen die haar voor ogen staan', aldus de Rekenkamer.

De Algemene Rekenkamer gaat in haar brief onder meer in op dit dollarrisico en instrumentarium om dit dollarrisico het hoofd te bieden. Sinds 2005 informeert de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer periodiek over de stand van zaken rond het project Vervanging F-16, dat sinds april 2015 ‘Verwerving F-35’ heet. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):