dinsdag, 26. januari 2016 - 14:40 Update: 26-01-2016 14:49

Agressie tegen werknemers publieke taak kost 350 miljoen per jaar

Agressie tegen werknemers publieke taak kost 350 miljoen per jaar
Foto: fbf
Den Haag

De kosten die gemoeid gaan met agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak bedragen naar schatting meer dan 350 miljoen euro per jaar.

Dat schrijven minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Van der Steur van Veiligheid & Justitie dinsdag aan de Tweede Kamer.

In 2014 had ruim één op de drie werknemers met een publieke taak te maken met agressie en geweld. 'Steeds meer overheidsorganisaties nemen maatregelen tegen agressie en geweld. Helaas worden er nog steeds te veel werknemers bij de overheid slachtoffer van agressie en geweld', zegt minister Plasterk. 

'Dat heeft een grote impact op het leven van mensen die werken voor de publieke zaak en levert een aanzienlijke kostenpost op voor de maatschappij', aldus Plasterk. 

Het Rijk blijft zich dan ook inzetten om agressie en geweld tegen overheidspersoneel terug te dringen. Onder meer door werkgevers te steunen agressie en geweld tegen te gaan. En door middelen ter beschikking te stellen voor burgemeesters, wethouders en raadsleden die worden bedreigd en beveiligingsmaatregelen moeten nemen.

Aard en omvang van slachtofferschap

Uit de monitor Veilige Publieke Taak 2015 blijkt dat het totale percentage slachtoffers van agressie en geweld door derden nagenoeg gelijk is gebleven in de periode van 2007 tot 2014. Van alle vormen van agressie en geweld komt intimidatie veruit het meest voor.

Effecten van agressie en geweld

Slachtoffers van agressie en geweld kampen vaker met gezondheidsproblemen, verzuimen vaker en langduriger en zijn minder tevreden met het werk en de arbeidsomstandigheden. 

Op basis van cijfers van 2012 zijn de totale (werkgevers/verzuim)kosten als gevolg van agressie en geweld op het werk berekend. Deze zijn naar schatting 367 miljoen euro per jaar.

Beleid tegen agressie en geweld

In 2014 geeft ongeveer een kwart van de werknemers aan dat zij willen dat hun werkgever (meer) maatregelen treft tegen agressie en geweld. Slachtoffers van agressie en geweld geven in de periode van 2008 tot 2014 vaker aan dat er in hun organisatie voldoende maatregelen zijn getroffen.

Campagne ‘Wees duidelijk over agressie’

Om werkgevers verder te ondersteunen bij de aanpak van agressie en geweld is afgelopen najaar door BZK de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ gelanceerd, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: