woensdag, 10. februari 2016 - 10:54 Update: 10-02-2016 11:16

Milieuorganisatie schrijft namen ondertekenaars petitie uit op kolencentrale

Milieuorganisatie schrijft namen ondertekenaars petitie uit op kolencentrale
Foto: Archief EHF

Actievoerders van Greenpeace zijn vanochtend vroeg de 175 meter hoge pijp van de nieuwe kolencentrale van E.ON op de Maasvlakte ingeklommen. Vanaf 10.00 uur schrijven ze op de pijp de namen van de tot nu 45.000 ondertekenaars van de petitie #Kolenuit #Windaan.

Hiermee roept de milieuorganisatie de politiek op om alle kolencentrales in Nederland zo snel mogelijk te sluiten. Willem Wiskerke, campagneleider klimaat & energie: “het einde van het fossiele tijdperk is een feit. Nieuwe kolencentrales zijn een historische vergissing en daarmee van monumentale waarde. Na sluiting zullen ze als monumenten dienen voor de energierevolutie waar we nu middenin zitten.”

De Tweede Kamer heeft recent per motie gevraagd om een kolenexit in Nederland. Het kabinet erkent dat een kolenvrije elektriciteitsvoorziening nodig is en in Parijs tekenden 195 landen voor een klimaatakkoord dat kolen voorgoed buitenspel zet. Het gaat er nu om dat de Kamer snel tot een beslissing komt over de termijn waarop de centrales dicht moeten. Kolencentrales zijn de grootste bron van CO2-uitstoot in Nederland en niet nodig voor onze energievoorziening. “Wil dit kabinet zijn eigen bindende klimaatdoel halen en een kwart minder CO2 uitstoten in 2020 dan moeten de kolencentrales voor die tijd dicht”, aldus Wiskerke.

Om deze oproep kracht bij te zetten biedt Greenpeace om 12:30 uur op het Plein voor de Tweede Kamer de tussenstand van de petitie aan Kamerleden aan, door middel van een live-verbinding met de actievoerders op de kolencentrale. Om 13:00 uur debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van de Nederlandse energievoorziening. Wiskerke: “de politiek heeft nu de kans historie te schrijven door kolencentrales snel tot cultureel erfgoed te verklaren en te zorgen dat we de ambitieuze doelen voor windenergie halen.”
In Nederland waait het vaak en hard, met meer windmolens op zee en op land wekken we schoon en veilig elektriciteit op. Op deze manier is schone, hernieuwbare energie voor iedereen in 2050 niet alleen mogelijk, maar onvermijdelijk.

Live beelden:

www.greenpeace.nl/2016/Nieuwsberichten/Klimaat--Energie/kolenuit-actie-l...

Categorie:
Provincie:
Tag(s):