vrijdag, 12. februari 2016 - 8:51 Update: 12-02-2016 13:34

'Zwijggeld' voor jongeren in jeugdinrichtingen om klachten te voorkomen

Groepsleiders jeugdinrichtingen kopen jongeren om
Foto: Twitter
Den Haag

Instellingen voor gesloten jeugdhulp en justitiële jeugdinrichtingen moeten de klachten van jongeren serieuzer nemen, zo blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman.

Het komt met enige regelmaat voor dat de groepsleiding, uit angst voor zijn eigen positie, probeert jongeren te weerhouden van het indienen van een klacht door het bieden van drinken, eten, verlof, geld of andere materiële zaken. Aan de andere kant grijpen jongeren het indienen van een klacht soms aan om de groepsleiding te pesten of een vergoeding te krijgen. 

De klachten van jongeren in een gesloten setting gaan vaak over alledaagse dingen: 'In verband met een begrafenis van een groepsleider moesten alle jongeren op hun kamer blijven. Dat mag niet volgens de regels. Deze jongeren dienden een klacht in. Bij de ene groep werden de jongeren gecompenseerd met chips en cola. Bij de andere groep werd gezegd dat het indienen van een klacht 'respectloos' was,' aldus een van de geïnterviewde jongeren.

De Kinderombudsman concludeert dat in sommige instellingen de procedure op essentiële punten kan worden verbeterd. Om instellingen een handreiking te bieden heeft de Kinderombudsman tien regels en nadere aanbevelingen opgesteld om een goede klachtenprocedure te borgen.  Hierin staat dat jongeren beter moeten worden geïnformeerd over de klachtenprocedure en hoe ze kunnen klagen. 

Categorie:
Provincie: