donderdag, 7. april 2016 - 12:12

Uitslag referendum associatieverdrag met Oekraïne 30% zegt nee

foto van stemmen europa | fbf archief
Foto: fbf archief
Den Haag

De voorlopige uitslag van het raadgevende referendum over het associatieverdrag met Oekraïne laat zien dat de voor een raadgevende uitspraak vereiste opkomstdrempel van 30% is gehaald, waarbij een meerderheid van de opgekomen kiezers ‘Tegen’ heeft gestemd.

Deze uitkomst is niet waar het kabinet op had ingezet, zo liet premier Rutte gisteren al weten. Dinsdag 12 april volgt de definitieve uitslag, maar het is duidelijk dat de ratificatie nu niet zonder meer doorgang kan vinden. Het kabinet zal zich nu beraden op het advies dat met dit referendum is gegeven en hierover in overleg treden met het parlement. Vervolgens zal ook worden gesproken met de Europese partners en Oekraïne. Dit proces zal tijd en zorgvuldigheid vergen om te kunnen komen tot een oplossing die voor alle partijen acceptabel is, aldus de Rijksoverheid.