maandag, 9. mei 2016 - 15:31 Update: 09-05-2016 20:37

'Code rood' om brandgevaar in verschillende provincies

Delen Nederland naar 'code rood' vanwege brandgevaar
Foto: Archief EHF
Arnhem/Zwolle/Middelburg

In verband met de droogte in de natuur zijn maandagmiddag delen van Nederland van Code Oranje overgegaan naar Code Rood. Het gaat om de provincies Gelderland, Overijssel en Zeeland. Dit hebben de lokale brandweerkorpsen maandagmiddag bekendgemaakt.

Code Rood

Code Rood betekent een verhoogd risico voor een natuurbrand. De brandweer is daarom extra alert. Nadrukkelijk wijst de brandweer ook op de verantwoordelijkheid van gebruikers van natuurgebieden. Aan hen wordt gevraagd geen risico's te nemen.

Ga ervan uit dat de verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is, zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met verlenende instantie. 

Geen vuren maken

In de natuurgebieden mag u geen (kook)vuren maken. Vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn ook niet toegestaan, en natuurlijk wordt roken in het gebied afgeraden. Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.

Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de bbq opgehoopt tuinafval (broei) en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Ook brandweer extra alert

Ook de brandweer is extra alert en waakzaam op bos- en heidebranden. Op diverse punten worden metingen in de natuur verricht en is er ook luchtsurveillance. In geval van een natuurbrand rukt de brandweer met extra materieel en mankracht uit. 

Verschil tussen Code Oranje en Rood

Voor de burgers is er eigenlijk geen verschil in de handelingsperspectieven. Voor de inzet van de hulpdiensten is er wel een verschil. Afhankelijk van de situatie ter plaatse kan een veiligheidsregio besluiten om bijvoorbeeld bij code oranje met 2 brandweerwagens/tankautospuiten uit te rukken en bij code rood met een peloton (4 tankautospuiten). 

Dit wordt per regio bepaald. Dit heeft te maken met slagkracht van de hulpdiensten en de regio-specifieke kenmerken (bijv. de grootte en inrichting van) van het verzorgingsgebied. Elke veiligheidsregio bepaalt zelf welke eenheden bij welke kleurcodes worden ingezet.

Blushelikopters Defensie paraat

Het grootste verschil is dat vanaf code rood de blushelikopters van Defensie geconsigneerd kunnen worden. Dit betekent dat zij paraat staan en dat zij bij code rood daardoor sneller ter plaatse zijn dan wanneer ze worden opgeroepen bij bijvoorbeeld bij code oranje.

Gebieden Code Oranje

Voor de provincies Noord-Holland-Noord, Drenthe, Utrecht, Brabant-Noord, Midden- en West-Brabant en Limburg-Noord geldt op dit moment Code Oranje.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: