woensdag, 28. september 2016 - 9:07 Update: 28-09-2016 13:20

Sluiten van de binnendeuren voordat je gaat slapen redt levens bij brand

Slaap met de deur dicht
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Een simpele handeling als het altijd sluiten van de binnendeuren voordat je gaat slapen redt levens bij brand.

Wanneer men zich hier aan houdt, dan heb je meer kans en tijd om veilig te vluchten en gered te worden.

Deze nieuwe onderzoeksinzichten zijn de speerpunten van de Landelijke Brandpreventieweken met het thema ‘Hé doe de deur dicht’. René Hagen, voorzitter Brandpreventieweken en tevens lector Brandpreventie bij de Brandweeracademie: ‘’Veel mensen sluiten de binnendeuren niet bij het naar bed gaan, terwijl de overlevingskans bij een woningbrand extreem toeneemt wanneer de deuren gesloten zijn en blijven. Zowel vanuit recente praktijkvoorbeelden van woningbranden als wetenschappelijk onderzoek stel ik vast dat deuren sluiten het aantal brand(wonden)slachtoffers doet dalen.’’

Een spectaculaire brandtest op Oefencentrum Crailo bewijst dat brand(wonden)slachtoffers voorkomen worden door het sluiten van binnendeuren. Tijdens de brandtest worden twee identieke testwoningen in brand gestoken: één met gesloten en één met open deuren. Het is dan duidelijk te zien dat in de woning waarbij de deuren gesloten zijn de rook zich minder snel kan verspreiden.

Doden

Bij 27 van de onderzochte fatale woningbranden in 2015 zijn 31 doden gevallen. En ook dit jaar zijn er al veel slachtoffers te betreuren van woningbranden. In veel gevallen speelt het al dan niet sluiten van de binnendeuren een belangrijke rol.  

Waarom redt een gesloten deur levens?

Gesloten deuren zorgen ervoor dat de giftige rook – de grootste bedreiging bij brand – nog enige tijd buiten de leefruimte blijft. Juist senioren zijn heel kwetsbaar bij brand, omdat ze minder mobiel zijn. Daarom is elke minuut extra vluchttijd voor hen, maar uiteraard ook voor andere leeftijdsgroepen, zo belangrijk. De situaties waarbij bewoners een brand overleefd hebben omdat de binnendeuren gesloten waren zijn er gelukkig ook. ‘’Gesloten deuren vergroten de overlevingskans bij brand enorm. Er zijn praktijkvoorbeelden waar de brandweer mensen heeft kunnen redden uit een pand, omdat de deuren in de ruimte waar de mensen zich bevonden gesloten waren’’, aldus Hagen.

Zorg dat je de rookmelder hoort!

‘’Om hun rookmelder te kunnen horen, laten mensen de tussendeuren vaak openstaan’’, vertelt Hagen. ‘’Daarom is de hoorbaarheid van rookmelders het tweede speerpunt van de landelijke campagne.’’ Uit het onderzoek ‘Gebrand op inzicht’ van de Brandweeracademie kwam naar voren dat in 70% van alle woningen een rookmelder is geplaatst, maar slechts 45% van die rookmelders werkt. Van alle rookmelders is slechts 35% op de juiste plek geplaatst én werkend. Een alarmerend gegeven. Want het is van het grootste belang dat rookmelders op de juiste wijze geplaatst zijn en ook goed hoorbaar zijn. Ook bij gesloten deuren. Als je slaapt, ruik je geen rook, maar hoor je het luide alarm van een rookmelder wel. Plaats rookmelders dus niet alleen in de verkeersruimten zoals de hal, maar vooral ook in de ruimten waar brand kan ontstaan zoals op de slaapkamers. Dus: sluit binnendeuren als je gaat slapen en zorg dat je een rookmelder kunt horen.

Hé doe de deur dicht

‘Hé doe de deur dicht’ is het thema van de Brandpreventieweken die jaarlijks plaatsvinden gedurende de maand oktober. Brandweer Nederland komt samen met de Brandwonden Stichting in actie om Nederland brandveiliger te maken. De landelijke campagne ‘Hé doe de deur dicht’ wordt overal in het land ondersteund met aansprekende acties om het belang van brandveilig leven te benadrukken. Onderdeel van de campagne is een online-test waarbij je binnen een paar minuten ervaart wat je moet doen als er brand uitbreekt in huis. Na de test krijg je een persoonlijke actielijst om je overlevingskans bij brand te vergroten. 
 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: