donderdag, 8. december 2016 - 17:22

Tour de Force: meer fietskilometers in Nederland

Tour de Force: meer fietskilometers in Nederland
Den Haag

Tour de Force, een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten, wil dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar met 20 procent omhoog gaat. Hiervoor is een Nationale Fietsagenda 2020 opgesteld, met daarin onder andere maatregelen om meer ruimte te geven aan de fiets in steden, en een snellere overstap te bevorderen tussen fiets en openbaar vervoer.

Nederland is wereldkampioen fietsen en staat daar internationaal ook om bekend. Ruim een kwart van onze verplaatsingen doen we met de fiets, wat neerkomt op zo’n 1000 kilometer per jaar. Er is internationaal een groeiende vraag naar Nederlandse fietskennis. Door nu te investeren in innovatie en verdere groei van het fietsgebruik wordt onze fietskennis ook een belangrijk exportproduct.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu: “Ik vind het goed dat we met de betrokken partijen uit de sector de krachten bundelen om Nederland als fietsland aan de wereldtop te houden. Fietsen draagt direct bij aan de bereikbaarheid van de steden. Daarnaast levert het gezondheidswinst op, jaagt innovatie en werkgelegenheid aan en levert het een bijdrage aan het klimaatneutraal maken van onze maatschappij. Allemaal winst.”

Ruimte voor fietsgroei

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid signaleert in het Mobiliteitsbeeld 2016 dat sinds 2005 het fietsgebruik in Nederland is toegenomen met bijna 11 procent. Een deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-fiets, die behalve door ouderen ook steeds vaker wordt gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar. De fiets wordt ook steeds vaker gebruikt als vervoersmiddel van thuis naar station. En er is nog volop ruimte voor verdere groei. Zo is meer dan de helft van de autoritten korter dan 7,5 kilometer, een fietsafstand. En met de opkomst van de elektrische fiets komen ook afstanden tot wel 15 kilometer binnen fietsbereik. Verder stappen steeds meer mensen op de fiets op weg naar de trein, lightrail of bus, zeker nu het openbaar vervoer op het platteland steeds meer onder druk komt te staan.

Tour de Force

Overheden, vertegenwoordigd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), vervoerregio’s Rotterdam Den Haag en Amsterdam, de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen acties uit in de Agenda Fiets om kansen op fietsgebied maximaal te benutten. Concrete acties die voortkomen uit de samenwerking zijn bijvoorbeeld het creëren van meer ruimte voor de fiets in steden, het optimaliseren van de overstap tussen fiets en openbaar vervoer, en het verbeteren van drukke regionale fietsroutes. Naast de overheden leveren NS, ANWB, BOVAG, Fietsersbond, Stichting Natuur en Milieu en VVN ook ideeën aan om het fietsgebruik te stimuleren.

Vanuit het overheidsprogramma Beter Benutten is de afgelopen jaren geïnvesteerd in fietsmaatregelen. Tientallen miljoenen worden gestoken in de aanleg van fietssnelwegen en de aanleg van extra fietsenstallingen.

Categorie:
Provincie: