dinsdag, 4. april 2017 - 16:28 Update: 04-04-2017 16:29

AIVD: 'dreiging voor Nederland onverminderd hoog'

AIVD: 'dreiging voor Nederland onverminderd hoog'
Foto: Min. Defensie
Den Haag

Het jaar 2016 kenmerkt zich door een onverminderd hoge dreiging voor Nederland. Veel landen om ons heen werden getroffen door terroristische aanslagen. Daarnaast probeerden andere staten via (digitale) spionage informatie weg te sluizen en besluitvorming op heimelijke wijze te beïnvloeden. Dat schrijft de AIVD in zijn jaarverslag over 2016.

Het decor waartegen de AIVD zijn werk moest verrichten werd gevormd door internationale ontwikkelingen zoals de aanhoudende crisis in Syrië, de internationale bemoeienissen van Rusland en de coupepoging in Turkije.

Toenemende terroristische en digitale dreigingen

De jihadistisch-terroristische aanslagen die zich in Europa manifesteerden, werden gepleegd door personen die (aan)gestuurd, gestimuleerd of geïnspireerd waren door ISIS. In ons land zijn aanhoudingen verricht en zijn extra maatregelen getroffen in verband met terroristische dreiging.

Ons land kreeg tevens te maken met vele, hardnekkige digitale aanvallen. Andere staten probeerden daarmee politieke en economische informatie bij zowel overheidsinstellingen als bij topsectoren uit Nederland weg te halen en op heimelijke wijze politieke besluitvorming te beïnvloeden. Het verspreiden van desinformatie en propaganda kent door het gebruik van internet een veel groter bereik. De impact kan aanzienlijk zijn. Deze vorm van inmenging wordt steeds omvangrijker en agressiever.

Nieuwe mensen en middelen, en een nieuwe wet

Om dergelijke dreigingen het hoofd te kunnen bieden is de AIVD in 2016 gegroeid, zowel in mensen als in middelen. Dat zal zich de komende jaren moeten blijven voortzetten. Onmisbaar daarbij is een goed wettelijk instrumentarium. De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die nu bij de Eerste Kamer ligt, geeft de AIVD bevoegdheden die passen bij het heden en de toekomst. De nieuwe wet voorziet in diverse waarborgen om de persoonlijke levenssfeer van burgers te beschermen.