vrijdag, 24. november 2017 - 17:46 Update: 24-11-2017 18:40

Grapperhaus versterkt politiecapaciteit

Grapperhaus versterkt politiecapaciteit
Foto: Min. Justitie en Veiligheid
Den Haag

Om de capaciteit bij de politie te versterken gaat minister Grapperhaus van het ministerie van Justitie en Veiligheid investeren in het werven en opleiden van nieuwe medewerkers, zo blijkt uit een tweede nota van wijziging bij de begroting 2018 van Justitie en Veiligheid die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Structureel 267 miljoen extra

In het regeerakkoord is structureel in totaal € 267 miljoen extra voor de politie beschikbaar gesteld. Voor de eerste 100 miljoen daarvan in 2018 maakt Grapperhaus nu zijn concrete plannen bekend. De plannen voor de overige 167 miljoen zal de minister bekendmaken nadat over de uitvoering van de in het regeerakkoord benoemde flexibiliseringsagenda een akkoord is bereikt.

Toename van 480 politiemensen

Deze eerste 100 miljoen is deels bedoeld om op termijn te leiden tot een toename van 480 fte en een verhoging van het opleidingsniveau. Daarbij is het doel dat zowel nieuwe medewerkers worden ingezet in de wijk als bij de recherche. 

Politieacademie

Om de werving en opleiding van deze medewerkers te faciliteren, wordt de basis opleidingscapaciteit van de Politieacademie uitgebreid. Daarnaast wordt geld ingezet voor extra aandacht aan de zorg voor personeel, met als doel: voorkomen dat politieagenten te kampen krijgen met gezondheidsproblemen.

Er gaat ook geld naar versterking van de kwantiteit en kwaliteit van de digitale expertise van de politie. Verder wordt de uitrusting van de eenheden gemoderniseerd, zodat zij (ook decentraal) cyberonderzoeken kunnen uitvoeren. 

Team Internationale Misdrijven

Dit alles leidt tot een effectievere aanpak van onder meer cybercrime. Verder wordt de uitrusting van het politiepersoneel verbeterd. Bijvoorbeeld met body cams voor het politiewerk op straat. Tot slot versterkt de minister het Team Internationale Misdrijven.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: