vrijdag, 20. april 2018 - 11:42

'Veroordeling schietende politieman Rotterdam in stand laten'

'Veroordeling schietende politieman Rotterdam in stand laten'
Rotterdam

De veroordeling van een Rotterdamse politieman tot een gevangenisstraf van een maand en 240 uur taakstraf wegens poging tot doodslag kan in stand blijven. Dat adviseert plaatsvervangend advocaat-generaal Paridaens de Hoge Raad in haar conclusie die vandaag is gepubliceerd.

De verdachte maakte in de uitoefening van zijn functie als politieagent gebruik van zijn dienstwapen. Tijdens een alcoholcontrole in Rotterdam op 24 augustus 2012 die hij samen met een collega uitvoerde, schoot de verdachte tot driemaal toe op de bestuurder van een personenauto. De bestuurder was even daarvoor aangehouden op verdenking van rijden onder invloed, maar hij probeerde weg te rijden. De bestuurder werd geraakt in het bovenlichaam en liep een dwarslaesie op.

De verdachte stelde na de veroordeling door het hof beroep in cassatie in. In cassatie wordt geklaagd dat het hof is afgeweken van de door de verdediging van verdachte op de zitting naar voren gebrachte standpunten over de betrouwbaarheid van verklaringen van een getuige en over het gerechtvaardigd gebruik van het dienstwapen, zonder dat toereikend te motiveren. Ook wordt geklaagd dat het hof het beroep op putatief noodweer, de situatie dat een persoon bij vergissing in de veronderstelling leeft zich te moeten verdedigen tegen gevaar terwijl het gevaar is ingebeeld, heeft verworpen.

De advocaat-generaal concludeert in haar advies dat geen van deze cassatiemiddelen kan leiden tot vernietiging van de uitspraak. Ze adviseert de Hoge Raad dan ook het cassatieberoep te verwerpen en daarmee de uitspraak in stand te laten.

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet in deze zaak.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: