woensdag, 4. juli 2018 - 17:43 Update: 04-07-2018 17:49

Vorderingen over Intrekkingswet referendum afgewezen door rechter

Vorderingen over Intrekkingswet referendum afgewezen door rechter
Foto: Archief EHF
Den Haag

Woensdag heeft de rechtbank Den Haag de vorderingen van Meer Democratie, de nieuwe beweging die alle Nederlanders meer zeggenschap wil geven in de politiek en de maatschappij, over het wetsvoorstel waarmee de Wet op het raadgevend referendum wordt ingetrokken afgewezen. Dit heeft de rechtbank woensdag bekendgemaakt.

Eindoordeel

De rechter kan niet ingrijpen in het aan de regering en de Staten-Generaal voorbehouden wetgevingsproces. Dit is het eindoordeel van de rechtbank in zowel het incident als de hoofdzaak.

Intrekkingswet

Het wetsvoorstel voor de zogenoemde Intrekkingswet is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. De regering wil niet dat een referendum wordt gehouden over de Intrekkingswet. Meer Democratie stelt dat de Intrekkingswet wel referendabel is en wil dit met haar vorderingen laten vaststellen door de rechtbank. Verder wil Meer Democratie dat de Intrekkingswet niet wordt bekrachtigd of gepubliceerd totdat de rechtbank hierover inhoudelijk heeft geoordeeld.

Niet ingrijpen

De vorderingen gaan de taak en bevoegdheid van de rechter te buiten. Het is aan de regering en de Staten-Generaal om af te wegen of, wanneer en in welke vorm het raadgevend referendum wordt ingetrokken. Dit proces van politieke besluitvorming en afweging van alle betrokken belangen is nu nog gaande. De rechter mag niet ingrijpen in dit proces door nu al een oordeel te vellen over de Intrekkingswet.

Politieke besluitvorming

Alleen als een wetsvoorstel eenmaal van kracht is, heeft de rechter – steeds in een concreet geval – de taak om de wet uit te leggen en vast te stellen wat op grond van de wet geldt. Verder moet de rechter dan de wet toetsen aan Europees recht en een ieder verbindende verdragsbepalingen. Nu de politieke besluitvorming over de Intrekkingswet nog niet is afgerond, heeft de rechter echter geen taak of bevoegdheid.