woensdag, 29. augustus 2018 - 12:31 Update: 29-08-2018 12:36

Beveiligingsbedrijven en bonden bereiken akkoord Schiphol

Beveiligingsbedrijven en bonden bereiken akkoord Schiphol
Foto: Foto Archief BON
Amsterdam

De door de vakbonden aangekondigde 24 uurs staking voor 4 september is voor zover het Schiphol betreft van de baan.

Schiphol heeft zich bereid verklaard om voor 2018 een financiële bijdrage te doen waardoor de beveiligingsbedrijven die actief zijn op Schiphol een akkoord hebben kunnen sluiten met de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie. Aangezien het akkoord alleen voor Schiphol geldt, kunnen eventuele stakingsacties op andere locaties in het land op 4 september wel door gaan. Zowel bonden als werkgevers, verenigd in de Nederlandse Veiligheidsbranche, benadrukken dat er voor de rest van de sector nog steeds sprake is van een patstelling. De bonden willen immers ook voor de andere 29.000 beveiligers gezondere roosters, meer zekerheid een betere werk/privé balans en fatsoenlijke loonsverhogingen in 2018 en volgende jaren.

Al met al zijn de vakbonden tevreden met het bereikte onderhandelingsresultaat waarbij de beveiligers die op Schiphol werken nog dit jaar een eenmalige uitkering ontvangen van 700 euro bij een full time dienstverband. De beveiligingsbedrijven zijn verheugd met de geste van Schiphol en de constructieve houding van de bonden, omdat hiermee grotere schade aan de Nederlandse economie is voorkomen en bovendien vakantiegangers, zakenmensen en andere reizigers verder ongemak en leed wordt bespaard.

Volgens de vakbonden heeft het dreigen met een 24-uurs staking op Schiphol goed gewerkt: “We hebben met deze stakingsdreiging laten zien dat onze leden  bereid zijn om tot het uiterste te gaan.. En door nu deze afspraken te maken,, maken we aan Nederland duidelijk dat het ons niet gaat om ‘reizigers te pesten’ en we bereid zijn onze bredere verantwoordelijkheid te nemen. “Met dit resultaat zetten we de toon voor de cao Particuliere Beveiliging en zijn klaar om met de werkgevers in de sector tot zaken te komen.”

De beveiligingsbedrijven zijn blij met het akkoord, omdat de beveiligingsbranche hiermee laat zien een volwassen sector te zijn waarbij er onder moeilijke omstandigheden toch afspraken met elkaar gemaakt kunnen worden. De Nederlandse Veiligheidsbranche: “We zijn zeer dankbaar voor de positieve en constructieve bijdrage van de betrokken partijen in deze kwestie. Het akkoord biedt ook zeker aanknopingspunten voor de onderhandelingen voor de rest van de sector, maar we zijn er nog lang niet.”