vrijdag, 23. november 2018 - 8:22

Rijk en regio investeren in betere bereikbaarheid van Nederland

Rijk en regio investeren in betere bereikbaarheid van Nederland
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Rijk en regio’s hebben deze week afspraken gemaakt om mensen sneller van A naar B te krijgen. Met grote investeringen in wegen, spoor en vaarwegen willen minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat de toenemende verkeersdrukte opvangen. De extra inzet is hard nodig, omdat het in heel Nederland en met name in de stedelijke gebieden nog drukker zal worden. De plannen van Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven worden in samenhang opgepakt met de grote woningbouwopgave van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Minister Van Nieuwenhuizen: “Het gaat goed met de economie. We merken allemaal dat het daardoor steeds drukker wordt op de weg. Ik ben blij dat ik met de regio’s afspraken heb kunnen maken voor wegprojecten waarmee we de grootste knelpunten van Nederland kunnen aanpakken. Ook trekken we geld uit voor maatregelen die we op korte termijn al kunnen inzetten zodat de mensen veilig en zo vlot mogelijk op de plek van bestemming kunnen komen.”     

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Nederland in beweging houden, dat is mijn belangrijkste drijfveer nu we voor de komende jaren zo’n grote groei voorzien van het aantal reizigers in het openbaar vervoer. Elke euro die we de komende jaren uitgeven moet hier maximaal aan bijdragen. Met de investeringen die we nu doen, zorgen we dat reizigers in Nederland ook over twintig jaar nog comfortabel tussen werk, school, vrienden en huis kunnen reizen.”

Wegen en vaarwegen

Minister Van Nieuwenhuizen heeft tijdens het overleg met de regio’s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) besloten extra geld uit te trekken voor de aanpak van een van de grootste knelpunten op de wegen in Nederland: de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met N14 bij Den Haag. De minister wil kijken naar een versnelling van dit project zodat de schop eerder de grond in kan en het knelpunt eerder is opgelost.
Voor de aanpak van de bekende flessenhals op de A4 was eerder al 50 miljoen euro gereserveerd. De minister verhoogt dit budget nu met 80 miljoen euro naar 130 miljoen euro. Met dit extra geld kan er een nieuw Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting worden aangelegd zodat de snelweg in beide richtingen een extra rijstrook krijgt. De A4 is een van de drukste wegen van Nederland.

De minister heeft met de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag afgesproken dat er een extra oeververbinding komt om de drukke A16 te ontlasten. Hiervoor hebben Rijk en regio is 480 miljoen euro gereserveerd. In de regio komen er de komende decennia veel woningen bij. Een extra oeververbinding is nodig om het toenemende verkeer in goede banen te leiden. Rijk en regio starten een verkenning waarbij in beeld wordt gebracht waar de nieuwe oeververbinding het beste kan komen en hoe de verbinding het beste kan worden gelegd.

Categorie:
Provincie: