maandag, 28. januari 2019 - 17:29 Update: 28-01-2019 21:24

Tot 7 jaar celstraf voor grote diamantroof Schiphol

Tot 7 jaar celstraf voor grote diamantroof Schiphol
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Schiphol

Maandag heeft de rechtbank Noord-Holland drie mannen, de 54-jarige H.V., de 44-jarige D. en de 44-jarige N., veroordeeld voor het medeplegen van een gewapende overval op Schiphol bijna 14 jaar geleden op 25 februari 2005, waarbij een zending met diamanten en sieraden is weggenomen met een waarde van ruim 72 miljoen dollar. Dit meldt de rechtbank maandag.

Celstraffen tot 7 jaar

H.V. is voor medeplegen van de diamantroof en medeplegen van de poging veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaren met aftrek van voorarrest. D. is voor medeplegen van de diamantroof en wapenbezit veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaren met aftrek van voorarrest en N. is voor medeplegen van de diamantroof, medeplegen van de poging en gewoontewitwassen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaren met aftrek van voorarrest.

Deel buit vermist

Het deel van de buit dat is meegenomen wordt nog altijd vermist. H.V. en N. worden, evenals de 54-jarige P,  ook veroordeeld voor het medeplegen van de poging van een soortgelijke overval kort daarvoor, op 10 februari 2005. De 45-jarige man T.a.T. en de 46-jarige man V.M. worden voor hun betrokkenheid bij deze feiten vrijgesproken.

KLM-auto gestolen

Volgens de rechtbank hebben H.V. en P. op 10 februari 2005 op het afgesloten, beveiligde, terrein van de luchthaven Schiphol, in KLM-kleding een KLM-auto gestolen en waren zij in het bezit van wapens. Zij hebben toen geprobeerd een waardetransportauto te overvallen. Dat is mislukt omdat zij werden ontdekt door medewerkers van de luchthaven.

Twee weken later

H.V. en D. hebben twee weken daarna daadwerkelijk op datzelfde terrein een gewapende overval gepleegd en  hebben daarbij een aantal personen bedreigd. Vervolgens zijn zij met de waardetransportauto met daarin de buit van het luchthaventerrein afgereden. 

Werkzaam op luchthaven

N. was destijds werkzaam op de luchthaven Schiphol en heeft voor zijn mededaders steeds mogelijkheden gecreëerd om de gewapende overval en de poging daartoe te plegen. Hij heeft onder meer maandenlang observaties uitgevoerd op Schiphol en hij heeft wapens op het terrein van Schiphol gebracht.

Witwassen

Daarnaast hebben N., T.a.T., de 47-jarige vrouw K. (de toenmalige partner van T.a.T.) en de 51-jarige vrouw S. (de toenmalige echtgenote van de inmiddels overleden B., welke B eveneens verdachte was van betrokkenheid bij de diamantroof en de poging daartoe) zich schuldig gemaakt aan het langdurig witwassen van onder meer grote geldbedragen. Voorts zijn de 58-jarige man W. en de 73-jarige man R. schuldig bevonden aan het medeplegen van  opzetheling van diamanten gedurende een lange periode. De 65-jarige man T. is door de rechtbank vrijgesproken van het medeplegen van dit feit.

Daarnaast is D. veroordeeld voor het voorhanden hebben van een vuurwapen en is W. ook veroordeeld voor het voorhanden hebben van meerdere wapens. 
V.M. is veroordeeld voor het voorhanden hebben van een ploertendoder en explosieven. 

Undercover-operatie

Naar de overval op 25 februari 2005 is in 2005 een onderzoek gestart. Tijdens dit onderzoek is het vermoeden ontstaan dat er op 10 februari 2005 een poging en/of voorbereiding van een dergelijke overval had plaatsgevonden. In die periode zijn B., H.V. en P. als verdachten in beeld gekomen. Dit onderzoek heeft destijds echter niet geleid tot dagvaarding van deze verdachten en het onderzoek is gestaakt.

Op 17 juni 2013 zat P. in een auto en werd hij in verband met onderzoek naar zijn betrokkenheid bij andere strafbare feiten afgeluisterd. Tijdens dit gesprek vertelt P. over zijn betrokkenheid en die van anderen bij de gewapende overval en de poging daartoe in 2005 op de luchthaven Schiphol. Naar aanleiding van deze informatie is in 2013 opnieuw een onderzoek gestart naar die gebeurtenissen. 

Betrokkenheid

Tijdens dit onderzoek kwamen B., H.V. en P. weer in beeld, evenals enkele andere personen, onder wie N. In de periode van 6 november 2014 tot en met 20 januari 2017 hebben opsporingsambtenaren zich, met tussenpozen, als undercover-agenten tegenover N. voorgedaan als gewone burgers, waarbij de één zich voordeed als een investeerder en de ander als zijn chauffeur/begeleider. Zij hebben N. - eerst via zijn (toenmalige) Colombiaanse vriendin - benaderd en zij zijn uiteindelijk als vrienden deel gaan uitmaken van zijn leven. N. heeft tegenover de undercover-agenten verteld over zijn betrokkenheid als KLM-medewerker bij de diamantroof op Schiphol in 2005. Daarbij heeft hij enkele andere personen als mededaders aangewezen.

De rechtbank stelt vast dat de undercover-operatie volgens de wet is uitgevoerd en dat de uitlatingen van N. gedurende dat traject betrouwbaar zijn en voor het bewijs kunnen worden gebruikt. Dat laatste geldt ook voor hetgeen P. in het afgeluisterde gesprek op 17 juni 2013 heeft gezegd.

Straffen

De gewapende overval op 25 februari 2005 heeft diepe indruk gemaakt op de slachtoffers. Zij werden op korte afstand, niet alleen woordelijk, maar ook met wapens bedreigd. Daarnaast hebben deze brutale overval en de poging daartoe voor veel maatschappelijke onrust gezorgd. De rechtbank neemt het H.V., D., N. en P. kwalijk dat zij veel geld wilden verdienen en daarbij geen rekening hebben gehouden met de mogelijke gevolgen voor slachtoffers en de veiligheid van de nationale luchthaven.

Categorie:
Provincie: