maandag, 1. april 2019 - 16:43 Update: 01-04-2019 17:05

Versterking Afsluitdijk van start, fietspad 3 jaar afgesloten

foto van afsluitdijk | fbf
Foto: fbf
Den Oever

De Afsluitdijk gaat de komende jaren op de schop om de dijk klaar te maken voor de toekomst. Mandag 1 april 2019 verrichtte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de officiële starthandeling voor de versterking van de dijk aan de Friese zijde van de Afsluitdijk. Voor de fietsers betekent dit minder goed nieuws, het fietspad wordt voor maar liefst drie jaar gesloten tijdens de verbouwing.

Twee meter hoger

Van Nieuwenhuizen: ‘Al 87 jaar beschermt dit iconische bouwwerk een groot deel van ons land tegen het water. Met deze grootschalige renovatie is de Afsluitdijk over vier jaar weer klaar voor de toekomst.’ De Afsluitdijk wordt versterkt en ongeveer 2 m hoger. Hiervoor wordt de Afsluitdijk bekleed met 75.000 nieuw ontworpen duurzame betonblokken. Door de bijzondere vorm van de blokken is minder beton nodig dan eerder gebruikt materiaal. Dat zorgt voor 56% minder CO2-uitstoot. De betonblokken worden over het oude basalt heen gelegd, waar de dijk bijna 90 jaar geleden mee werd gebouwd.

Duurzaamheid voorop

De spuicomplexen bij Den Oever worden uitgebreid met extra spuisluizen en twee grote gemalen. Zo kan er meer water worden afgevoerd naar de Waddenzee dat via de IJssel het IJsselmeer in stroomt. De gemalen zijn energiezuinig. De energie die nodig is, wordt opgewekt met 2,7 ha zonnepanelen bij Den Oever. Het spuicomplex bij Kornwerderzand krijgt een stormvloedkering, die de sluizen straks beschermt tegen onstuimig weer. Om de verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer te herstellen voor trekvissen wordt door regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk een vismigratierivier aangelegd.

Werkzaamheden Afsluitdijk

Oponthoud op de weg wordt zoveel mogelijk beperkt, omdat veel werkzaamheden vanaf het water worden uitgevoerd. Op het moment dat er minder rijstroken beschikbaar zijn, kan dat leiden tot langere reistijden. Voor de veiligheid is het fietspad de komende 3 jaar van de werkzaamheden afgesloten. Als alternatief kunnen fietsers en wandelaars gebruik maken van gratis bussen. Over de afsluiting van het fietspad wordt samen met de belangenverenigingen zoals de Fietsersbond gekeken naar mogelijkheden om deze incidenteel open te stellen.

Hinder scheepvaart

Ook het scheepvaartverkeer zal hinder ondervinden, omdat de sluizen in bepaalde periodes om en om gesloten zijn. Het werk wordt uitgevoerd door bouwcombinatie Levvel (BAM, Van Oord, Rebel) en is eind 2022 klaar. Na de afronding van de werkzaamheden blijft Levvel BV nog voor 25 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

Categorie:
Provincie: