dinsdag, 14. april 2020 - 9:24

Meer post en pakketen door coronavirus

PostNL
Foto: fbf
Den Haag

PostNL publiceert vandaag een update met het resultaat in het eerste kwartaal van 2020, inclusief het effect van het coronavirus (Covid-19). PostNL is operationeel en in staat om zijn primaire bedrijfsactiviteiten te blijven uitvoeren tijdens deze bijzondere omstandigheden. Door onze vitale infrastructuur draaiende te houden, dienen we de consument, de klant en de samenleving als geheel. Mede hierdoor blijven mensen met elkaar verbonden, terwijl ze zoveel mogelijk thuis blijven.

Herna Verhagen, CEO PostNL: “Een veilige en gezonde omgeving voor onze medewerkers, partners, klanten en de consument is en blijft onze belangrijkste prioriteit. We zijn trots op onze mensen, die zich volledig inzetten om de post, pakjes en andere zendingen, zoals medische goederen en boodschappen, te blijven bezorgen, waardoor andere mensen zoveel mogelijk thuis kunnen blijven. We volgen de ontwikkelingen en werken sinds begin maart met een integraal bedrijfscontinuïteitsplan.”

Gezondheid en veiligheid op de eerste plaats

PostNL past alle richtlijnen voor beperking van sociale contacten en gezondheid toe om zijn medewerkers en het publiek zoveel mogelijk te beschermen. In onze bedrijfsactiviteiten en op onze locaties zijn aanvullende maatregelen getroffen om voldoende afstand te kunnen houden en een veilig en gezond werkklimaat te kunnen handhaven. Zo werken we met contactloze bezorging, waardoor bezorgers de voorgeschreven 1,5 meter afstand kunnen houden. Met duidelijke werkstromen, afscheidingen van plexiglas, stickers op de vloer en andere communicatiemiddelen verhogen we de bewustwording en helpen we onze mensen om veilig te werken.

Covid-19 effect zichtbaar in maart

De Nederlandse en Belgische overheid zijn begin maart overgegaan tot aanvullende maatregelen voor gezondheid en veiligheid. Vanaf dat moment ging de e-commercegroei omhoog en nam het pakkettenvolume toe, in vergelijking met lage volumegroei in januari en februari. Omdat veel fysieke winkels de deuren moesten sluiten lieten veel kleine en middelgrote webshops een goede volumegroei zien. Dit leidt tot een positief prijs/mix-effect bij Pakketten. Bij Mail in Nederland worden er aanzienlijk meer wenskaarten aan familie en vrienden verstuurd. De partijenpost liet daarentegen in maart een aanzienlijke daling zien doordat veel advertentiecampagnes werden uitgesteld. Die extra volumedaling wordt deels gecompenseerd door een positief prijs/mix-effect, dat naar verwachting ook in het tweede kwartaal zal aanhouden. Ondanks de (vervoers)beperkingen in diverse landen en de verminderde luchtvrachtcapaciteit is het effect van Covid-19 op Spring naar verwachting beperkt in het eerste kwartaal.

Eerste kwartaal: solide prestatie en een sterke financiële positie

Op basis van de huidige ontwikkelingen voorziet PostNL voor het eerste kwartaal van 2020 een solide genormaliseerde EBIT en een sterke ontwikkeling van de kasstroom. De operationele maatregelen die zijn genomen om medewerkers en klanten te beschermen, zullen, in combinatie met een hoger ziekteverzuim, invloed hebben op de bedrijfskosten. De samenvoeging van de twee postnetwerken van PostNL en Sandd verloopt intussen volgens plan. PostNL ligt op koers om de verwachte voordelen en synergie-effecten van de consolidatie te realiseren.

PostNL had ultimo maart 2020 € 485 miljoen in contanten (31 december 2019: € 480 miljoen) en een kredietfaciliteit, zonder convenanten, van € 400 miljoen die nu niet wordt gebruikt.

Beperkt zicht op de toekomst

De duur en de omvang van de coronapandemie en de gevolgen daarvan voor de sociale en economische situatie zijn op dit moment lastig te voorspellen. Er zijn uitdagingen voor PostNL, onder andere doordat de maatregel om 1,5 meter afstand te houden de efficiency beïnvloedt, maar ook doordat de geplande kostenbesparingen in Mail in Nederland moeilijker te realiseren zijn. Ook moeten we afwachten hoe de economie als geheel zich gaat ontwikkelen. Tegelijkertijd neemt de e-commerce activiteit toe en stijgt de populariteit van consumentenpost. Voortbouwend op een solide eerste kwartaal blijft PostNL zich inzetten om de afgegeven verwachting voor de genormaliseerde EBIT tussen € 110 miljoen en € 130 miljoen in 2020 te halen. De Covid-19 uitbraak en de genomen maatregelen kunnen wel effect hebben op onze mogelijkheden om dit resultaat te realiseren, afhankelijk van de omvang en duur van de pandemie en de economische effecten daarvan. De volledige resultaten over het eerste kwartaal worden volgens schema gepubliceerd op 4 mei 2020.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie:
Tag(s):