woensdag, 29. april 2020 - 9:33

15,5 duizend mensen erbij in eerste kwartaal 2020

bevolkingsgroei
Den Haag

De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2020 minder hard gegroeid dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er kwamen 15,5 duizend mensen bij, 8,7 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Vooral in maart kwamen er weinig inwoners bij. Niet alleen overleden er die maand meer mensen dan er kinderen werden geboren, ook het aantal immigranten nam af. Daarnaast lag het aantal mensen dat emigreert al vanaf begin 2020 hoger dan het jaar ervoor. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

De bevolkingsgroei komt volledig op het conto van buitenlandse migratie. In de eerste drie maanden van 2020 schreven ruim 59 duizend mensen vanuit het buitenland zich in bij een Nederlandse gemeente. Daarnaast vertrokken bijna 41 duizend mensen. Per saldo kwamen er daardoor ruim 18 duizend mensen bij door buitenlandse migratie. In het eerste kwartaal overleden er bijna 3 duizend mensen meer dan het aantal kinderen dat werd geboren.

Hogere sterfte in maart

Vanaf week 12 (16 tot en met 22 maart) nam het aantal sterfgevallen als gevolg van de corona-epidemie snel toe. De natuurlijke aanwas kwam in die maand negatief uit; er overleden bijna 3 duizend meer mensen dan er kinderen geboren werden. Tot die tijd waren sterfte en geboorte nog in evenwicht. Ook in april is het aantal mensen dat is overleden nog hoog en komt het saldo van geboorte en sterfte naar verwachting negatief uit.

Immigratie in maart afgenomen

In de eerste twee maanden van 2020 lag de immigratie op het relatief hoge niveau van 2019. Het aantal mensen dat uit Nederland vertrok was echter hoger dan vorig jaar. Per saldo kwamen er in januari en februari minder mensen bij door buitenlandse migratie dan in 2019. 

In maart nam de immigratie af, terwijl de emigratie ook in die maand hoger uitkwam dan vorig jaar. Daardoor daalde het migratiesaldo verder. In totaal kwam de groei door migratie in het eerste kwartaal uit op een vergelijkbaar niveau als in 2018.

In maart meer immigranten met een Nederlandse achtergrond

Het aantal immigranten daalde in maart in vrijwel alle herkomstgroepen. De immigratie van mensen met een Nederlandse achtergrond nam in die maand juist toe. Tegelijk emigreerden zij minder vaak dan in dezelfde periode vorig jaar. In maart kwam het migratiesaldo van Nederlanders positief uit, iets dat ongebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Over het hele kwartaal waren immigratie (5,6 duizend) en emigratie (5,8 duizend) van Nederlanders vrijwel in balans en was het vertrekoverschot kleiner dan in voorgaande jaren.

Categorie:
Provincie: