dinsdag, 3. mei 2022 - 15:07 Update: 04-05-2022 9:25

Inspectie: IND heeft extra middelen, mensen en tijd nodig voor asielaanvragen

Foto van asielzoekerscentrum AZC | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dient voldoende mensen, middelen en tijd te krijgen om asielaanvragen zorgvuldig af te kunnen handelen. Dit meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid dinsdag in haar rapport ‘Tijd voor kwaliteit’.

Tijdgebrek

Een aantal waarborgen om recht te doen aan individuele kenmerken van een asielaanvraag schiet nu tekort door tijdgebrek bij IND-medewerkers. De kwaliteit van een besluit hangt daardoor te veel af van inzet en kwaliteit van de medewerker, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in haar rapport. 'Dat vergroot het risico dat IND-medewerkers subjectieve besluiten nemen of op basis van onvolledige informatie beslissen of asielzoekers in Nederland mogen blijven', aldus de inspectie .

Signalen

De Inspectie JenV begon het onderzoek nadat zij diverse signalen had gekregen dat de behandeling van asielaanvragen door de IND in de Algemene Asielprocedure onder druk staat. Volgens haar bevindingen is dat inderdaad het geval.

Procedure asielaanvraag

De IND bepaalt of een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt of niet. Toen het inspectieonderzoek plaatsvond, moest een asielaanvraag volgens de Algemene Asielprocedure in maximaal acht werkdagen worden afgehandeld. Daarbij mag de uitkomst niet afhangen van de IND-medewerker die de beslissing neemt. De IND’er stelt vast: is het asielverhaal geloofwaardig, is nader onderzoek nodig, geef ik het voordeel van de twijfel? Bepaalde waarborgen in het beslisproces moeten daarbij subjectiviteit tegengaan, bijvoorbeeld informatie ophalen uit gedegen bronnen, een collegiale toets. Een aantal waarborgen schiet echter tekort door de vrijblijvendheid ervan of het tijdsgebrek bij IND’ers, blijkt uit het inspectieonderzoek.

Tijdsdruk

IND’ers moeten onder grote tijdsdruk werken. Daardoor bestaat het risico dat zij zich onvoldoende kunnen informeren over een aanvraag, ondanks hun grote werkinzet. Collega’s van specialistische IND-afdelingen kunnen op verzoek extra informatie leveren maar daarvoor is niet altijd voldoende tijd. Daar komt bij dat informatie over herkomstlanden niet altijd goed vindbaar of actueel is. 

Categorie:
Provincie: