woensdag, 1. februari 2023 - 19:13

'Te vroeg om conclusies te trekken over statiegeldsysteem'

plasticflessen in net
Foto: PX
Den Haag

De afname van het aantal plastic flesjes in het zwerfafval is het afgelopen jaar gestagneerd. Dat blijkt uit een recente rapportage van zwerfafvalspecialist Dirk Groot, ook bekend als de 'Zwerfinator'.

Het Afvalfonds en Statiegeld Nederland zijn samen met veel partijen, waaronder de producenten en importeurs van verpakkingen, voortdurend bezig het statiegeldsysteem in Nederland te verbeteren. Verpakkingen horen gewoon niet thuis in het milieu en statiegeld heeft bewezen een goed werkend middel te zijn om dat tegen te gaan.

Zo breiden wij de ruim 25.000 inzamelpunten in Nederland dagelijks uit, is medio 2021 statiegeld op PET-flesjes ingevoerd en daar komt op 1 april 2023 statiegeld op blikjes bij. Hoewel op sap- en zuivelflesjes geen wettelijke statiegeldplicht rust, zetten steeds meer producenten en importeurs ook daar al statiegeld op. En ook wij hebben belang bij goede etiketten op flesjes, omdat er dan meer worden ingeleverd en daarmee gezorgd wordt dat met PET-flesjes niet wordt gefraudeerd.

Wat het effect van statiegeld op PET-flesjes en flessen is, weten we pas deze zomer als de officiële inzamelcijfers bekend worden via het Afvalfonds en Statiegeld Nederland. Het is nu nog te vroeg om al conclusies te trekken. Het statiegeldsysteem wordt steeds verder geperfectioneerd. Ervaring uit het buitenland leert dat consumenten tijd nodig hebben om te wennen en hun gedrag aan te passen. Aan die broodnodige bewustwording draagt Dirk Groot veel goeds bij. Daar zijn we heel blij mee, want we kunnen alleen samen ervoor zorgen dat zwerfafval uit ons milieu verdwijnt.

Categorie:
Provincie: