donderdag, 29. juni 2023 - 10:25 Update: 29-06-2023 10:32

Verkopen 'mooie praatjes' aan de deur meer aan banden gelegd

Foto van voordeur deurbel | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Deurverkoop is straks alleen nog toegestaan als de consument ná afloop van het gesprek schriftelijk instemt met het aanbod, bijvoorbeeld per e-mail. 'Ook komen er aanvullende wettelijke regels die het eenvoudiger gaan maken om online een abonnement op te zeggen', zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat donderdag.

Consumentenagenda

'Dat zijn twee van de belangrijkste doelen in de nieuwe Consumentenagenda die minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat)naar de Tweede Kamer heeft gestuurd', aldus het ministerie.

In-app en in-game aankopen

Daarnaast zet de minister via Europese afspraken in op veilige producten op de EU-markt, op betrouwbare duurzaamheidsinformatie over producten en op aanvullende regels voor aankopen die binnen een app of online spel worden gedaan, zogenoemde in-app en in-game aankopen.

Agressieve deurverkoop

Minister Micky Adriaansens (EZK): 'Mijn ambitie is dat consumenten altijd goed zijn beschermd en ondernemers eerlijk concurreren bij het zaken doen. We hebben daarmee als kabinet stappen gezet, maar zijn er nog niet. Bijvoorbeeld als het gaat om het volledig en duidelijk informeren van de consument bij online aankopen en het stoppen van misleiding. Denk aan agressieve deurverkoop dat vooral vaak kwetsbare mensen zoals ouderen treft. Daarom is de aanpak daarvan, naast een eerlijkere digitale economie, één van de speerpunten in de Consumentenagenda.'

Misleidende deurverkoop aan banden, regels telemarketing beter toepassen

Deurverkoop en telemarketing zijn indringende verkoopmethoden. Consumenten worden aan de deur of telefonisch onder druk gezet om direct in te gaan op bijvoorbeeld een nieuw energiecontract. Dit treft met name kwetsbare consumenten. Daarom gaat minister Adriaansens het zogenoemde 'schriftelijkheidsvereiste' ook wettelijk laten gelden bij deurverkoop. Een contract of aankoop komt dan pas rechtsgeldig tot stand wanneer de consument ná afloop van het gesprek schriftelijk instemt met het contract of aanbod.

Telefonisch

Ook vindt het kabinet dat de regels voor telemarketing beter toegepast moeten worden. Een bedrijf of organisatie mag een consument niet tijdens het gesprek laten instemmen met een contract, maar de consument moet dit achteraf schriftelijk bevestigen. Minister Adriaansens gaat over naleving hiervan in gesprek met telemarketingpartijen en beslist daarna of hiervoor aanvullende regels nodig zijn.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):