maandag, 3. juli 2023 - 21:51 Update: 03-07-2023 21:52

Politie en OM handhaven per 1 juli 2023 lachgasverbod

lachgas-flessen
Foto: Screenshot Politie Zwolle/Facebook
Driebergen

Vanaf 1 juli sporen politie en OM de handel, transport, productie en bezit van de drug lachgas op en vervolgen. Per 1 januari 2023 nam de politie al aangetroffen lachgas in beslag. Het handhaven van het lachgasverbod vraagt nog verdere ontwikkeling en groei. Maar dit belet de politie niet om op te treden.

Inzichten

Het afgelopen half jaar heeft de politie eerste inzichten gekregen in de criminele marktontwikkelingen rondom lachgas, sinds het verbod. Een aantal waren voorzien, enkele niet. De politie probeert, in samenwerking met partners in de keten, in te spelen op deze ontwikkelingen.

Maatwerk

In het eerste half jaar van het bestaan van het lachgasverbod is gebleken dat er in toenemende mate lachgas in beslag genomen, vervoerd en opgeslagen wordt. Op dit moment zijn er 23.000 cilinders met lachgas in beslag genomen. Ook is gebleken dat er verschillen bestaan tussen de regionale eenheden. Waar het in het ene gebied nauwelijks lijkt voor te komen, is in andere eenheden al behoorlijk beslag gelegd op cilinders.

Vervoer, opslag en vernietiging

Het feit dat lachgas de eerste gasvormige  stof op de Opiumlijst is en daarnaast gekwalificeerd is als gevaarlijke stof, heeft uitdagingen in het vervoeren, opslaan en vernietigen van de drug tot gevolg. De politie is al geruime tijd bezig met het verantwoord inrichten van het werkproces om zo op veilige wijze af te komen van de in beslag genomen goederen. Veilig voor politiemedewerkers, burgers én het milieu. De politie en verschillende ministeries voeren gesprekken met de afvalbranche om tot een passende werkwijze te komen.

Ademdetectie

Lachgas in het verkeer leidt steeds vaker tot gevaarlijke situaties. De politie ziet de laatste jaren doden en gewonden vallen bij verkeersongevallen waarbij lachgas in het spel was. Er is op dit moment nog geen detectieapparatuur waarmee politie lachgas kan aantonen in speeksel, bloed of ademlucht. Daarom is in opdracht van de politie een wetenschappelijk onderzoek gestart naar of en zo ja, op welke wijze, detectie van lachgas in ademlucht, bloed of speeksel mogelijk is. De resultaten van dit onderzoek worden eind van dit jaar verwacht. Op die manier kunnen we vaker en eenvoudiger optreden tegen gebruik van lachgas in het verkeer.

Aanbod terugdringen

Voor de politie is het belangrijkste doel van het verbod op lachgas het terugdringen van het aanbod. Om die reden trekt de politie nauw op met de douane in de havengebieden. Een van de plekken waarlangs het meeste lachgas het land in wordt gesmokkeld. Ook richten we ons op de kanalen waar lachgas wordt aangeboden. Denk aan webshops die het goedje verkopen. In samenspraak met het lokaal gezag wordt continu bekeken op welke manier het aanbod op de meest efficiënte wijze teruggedrongen kan worden. Doordat criminelen vaak handelen in meerdere drugssoorten tegelijkertijd kan met de aanpak van lachgas ook andere ondermijnende drugscriminaliteit worden aangepakt.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: