vrijdag, 7. juni 2024 - 9:39

Energieverbruik uit hernieuwbare bronnen gestegen naar 17 procent

zonnepanelen-montage
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

In 2023 was het aandeel hernieuwbare energie 17 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Een jaar eerder was dit 15 procent. Deze stijging komt vooral doordat het verbruik van wind- en zonne-energie is gestegen. Het energieverbruik uit biomassa is licht gedaald. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Het verbruik van hernieuwbare energie bedroeg 308 petajoule (PJ) in 2023, 11 procent meer dan een jaar eerder. Het totale finale energieverbruik is gedaald naar ruim 1 800 PJ, 2 procent lager dan in 2022.

In het nationale Energieakkoord uit 2013 was een doelstelling vastgelegd van 16 procent hernieuwbare energie in 2023. Dat is dus gehaald. Eind 2023 zijn op EU-niveau nieuwe doelstellingen voor 2030 afgesproken. Gemiddeld moet dan minimaal 42,5 procent van het Europese energieverbruik hernieuwbaar zijn. Wat dat voor de Nederlandse doelstelling betekent is nog niet bekend.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):