dinsdag, 11. juni 2024 - 15:45 Update: 11-06-2024 15:45

Tweede Kamerlid Van Meijeren krijgt taakstraf 200 uur voor opruiing

gideon-meijeren-fvd-2e Kamer
Foto: Screenshot Tweede Kamer
Den Haag

De rechtbank Den Haag heeft Tweede Kamerlid Van Meijeren veroordeeld voor opruiing tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. Dit meldt de rechtbank Den Haag dinsdag.

Demonstratie en interview op YouTube

'Dat gebeurde op twee verschillende momenten: in juli in Tuil bij demonstratie en in november 2022 in een interview op YouTube. De rechtbank oordeelt dat de verdachte zijn positie als volksvertegenwoordiger aanwendde om het publiek, in dit geval ontevreden boeren ten tijde van de boerenprotesten, aan te zetten tot gewelddadige acties. De rechtbank legt hem een taakstraf op van 200 uur', aldus de rechtbank. 

Context van de uitlatingen

Ten tijde van de uitlatingen van de verdachte, woedde er een hevige politie discussie over onteigening of gedwongen uitkoop van boerenbedrijven vanwege de stikstofproblematiek. Hierdoor heersten er gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving. Er vonden boerenprotestacties plaats waarbij geweld dreigde en ook daadwerkelijk strafbare feiten werden gepleegd. 

Dreigend huisbezoek bij minister

Zo vond er een dreigend huisbezoek plaats aan een minister en reed er een vrachtwagen rond met doodsbedreigingen tegen deze minister. Er vond een blokkade op de A1 plaats waarbij een tractor afreed op een politieambtenaar en werden agenten meegesleurd met een achteruitrijdende auto. Daarnaast werden veelvuldig hooibalen in brand gestoken en werd afval gedumpt.

Nasleep coronapandemie

Ook was Nederland op dat moment nog in de nasleep van de coronapandemie. De coronamaatregelen hielden een vergaande beperking in van de persoonlijke vrijheden van burgers, waartegen werd gedemonstreerd. Daarnaast had in januari 2021 de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten plaatsgevonden en werd in juli het presidentieel paleis in Sri Lanka bestormd wat heeft geleid tot het aftreden van de president.

Uitlatingen

De toespraak van de verdachte op 2 juli vond plaats op een 'boerenforum' in Tuil. Hierbij waren boeren aanwezig die het niet eens waren met het stikstofbeleid van de regering en demonstreerden omdat zij zich ernstig in hun bestaansrecht bedreigd voelden. De verdachte zei dat de overheid burgers berooft van hun fundamentele vrijheden en grondrechten, dat het stikstofbeleid van de overheid onrechtmatig is en dat we te maken hebben met een tirannieke overheid. Later, op 10 oktober, heeft de verdachte zijn standpunten over het stikstofbeleid herhaald in een interview bij Compleetdenkers dat op YouTube is gezet. 

Categorie:
Provincie: