vrijdag, 28. juni 2024 - 18:03 Update: 28-06-2024 18:04

Provincie Utrecht kiest bij windenergie voor initiatieven van inwoners

windmolen-zon-blauwe-lucht
Foto: Archief EHF
Utrecht

De provincie Utrecht werkt aan duurzame en betaalbare energie voor al haar inwoners en bedrijven. Eén van de duurzame energiebronnen is windenergie.

Eigenaar worden van windmolens

De provincie Utrecht wil dat omwonenden kunnen profiteren van de opbrengsten van windmolens. Daarom heeft de provincie vastgelegd dat bij nieuwe windmolens omwonenden altijd de kans moeten krijgen om daarvan eigenaar te worden, via lokale energiecoöperaties. Ook heeft de provincie vastgelegd hoe de omgeving betrokken moet worden bij de uitwerking van plannen voor nieuwe windparken.

Windmolens 

Provinciale Staten hebben op 26 juni het Beleidskader Lokaal Eigendom en Participatie bij windenergie vastgesteld. Hierin staat dat minimaal 50 procent lokaal eigendom het uitgangspunt is bij windenergieprojecten waar de provincie bij wet bevoegd gezag is. Dit betekent dat minstens de helft van het project, en de daar bijbehorende opbrengsten, in eigendom zijn van een lokale energiecoöperatie, waarvan iedereen de kans heeft om lid te worden en mee te bepalen. Dat geldt voor inwoners, maar ook voor bedrijven en maatschappelijke organisaties. Elk lid van de energiecoöperatie heeft invloed over het project, onafhankelijk van hoeveel iemand er financieel aan bijdraagt.

Omgevingsovereenkomst

Daarnaast moet er ook invloed mogelijk zijn voor mensen die geen lid willen worden van een coöperatie of niet financieel kunnen of willen deelnemen aan het project. Het beleidskader beschrijft daarom hoe de omgeving in het proces betrokken dient te worden. Zo moet de initiatiefnemer in gesprek met omwonenden rondom een voorzien windpark over hoe zij betrokken willen worden en dit vastleggen in een omgevingsovereenkomst.

Proces zelf vormgeven 

Een aantal gemeenten in de provincie Utrecht gaat zelf aan de slag met het ontwikkelen van windenergie. De provincie vraagt hen hierbij om de uitgangspunten uit het beleidskader toe te passen. Zij kunnen verder zelf een proces vormgeven waar lokale wensen in verwerkt kunnen worden. Dit geldt ook voor de plannen voor zonne-energie. De provincie ondersteunt gemeenten hierbij.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):