maandag, 1. juli 2024 - 9:42 Update: 01-07-2024 9:45

Eerste generatie niet-westerse immigrantenvrouwen competitiever dan Nederlandse vrouwen

tulpen-bloemen-veiling
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Maastricht

Vrouwen met een niet-westerse immigratie achtergrond blijken competitiever te zijn dan hun Nederlandse seksegenoten. De strijdbaarheid is met name groter bij vrouwen die uit landen komen waar de gender-ongelijkheid groter is. Tweede generatie-migrantenvrouwen voelen al veel minder druk om zich te bewijzen. Zo blijkt uit onderzoek door Dr. Özge Gökdemir en Prof. Devrim Dumludağ van de Universiteit Maastricht.

Deze studie is de eerste in zijn soort die etnische verschillen in competitie in Nederland onderzoekt en heeft opmerkelijke resultaten opgeleverd. Het onderzoek richt zich op autochtone Nederlandse vrouwen en niet-westerse immigranten vrouwen, waarbij aanzienlijke verschillen in competitiviteit worden benadrukt en beleidsaanpassingen worden voorgesteld om de arbeidsmarkt beter te benutten.

Data analyse

De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van data uit het zogenaamde LISS panel. Uit deze data blijkt dat eerst generatie niet-westerse immigranten vrouwen hogere niveaus van competitiviteit vertonen vergeleken met Nederlandse vrouwen. Desondanks presteren Nederlandse vrouwen beter in competitieve spellen, maar zijn ze over het algemeen minder bereid om te concurreren.

Voor tweedegeneratie niet-westerse immigranten vrouwen werden geen significante verschillen gevonden. Deze vrouwen lijken zich te hebben aangepast aan de normen van westerse welvaartsmaatschappijen, waar veel vrouwen parttime werken, minder verdienen dan mannen en nog steeds met glazen plafonds worden geconfronteerd. De aanpassing van tweedegeneratie vrouwen aan de westerse maatschappelijke normen weerspiegelt een onderbenut arbeidsmarktpotentieel.

Beleid Aanpassen

Naar aanleiding van hun onderzoeksresultaten bevelen Dr. Gökdemir en Prof. Dumludağ aan om arbeidsmarktbeleid aan te passen om het potentieel van zowel Nederlandse als immigranten vrouwen beter te benutten. Aandachtspunten volgens de wetenschappers zijn gelijke beloning voor gelijk werk, het verwijderen van glazen plafonds die de carrièreontwikkeling van vrouwen belemmeren en het aanbieden van volledig ondersteunde kinderopvangdiensten om volledige arbeidsmarktparticipatie van vrouwen mogelijk te maken.

Het erkennen en omarmen van de talenten van zowel Nederlandse als immigranten vrouwen is cruciaal. Dergelijke maatregelen zullen niet alleen de arbeidsmarkt ten goede komen, maar ook het persoonlijke en professionele leven van deze vrouwen verbeteren. De onderzoekers benadrukken dat een betere benutting van dit arbeidsmarktpotentieel essentieel is voor een inclusievere en productievere arbeidsmarkt. Ook pleiten zij ervoor om het aantal studies op dit gebied te vergroten om het begrip van het onderwerp te versterken.

Categorie:
Provincie: