woensdag, 3. juli 2024 - 8:14

Productie dierlijke mest nog boven toekomstig mestplafond

Boer rijdt mest uit
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 464 miljoen kilogram in 2023. Dat is 26 miljoen kilogram onder het stikstofplafond van dat jaar. De fosfaatuitscheiding was 147 miljoen kilogram, 3 miljoen kilogram onder het fosfaatplafond. De stikstof- en fosfaatuitscheiding liggen wel boven de mestplafonds die in 2025 van kracht worden. Dit meldt het CBS op basis van definitieve cijfers over de uitscheiding van mineralen door de Nederlandse veestapel.

In 2023 bleef de stikstofuitscheiding in de mest van koeien, varkens, kippen en ander vee 5 procent onder het voor 2023 geldende stikstofplafond van 489,4 miljoen kilogram. In 2025 wordt het stikstofplafond aangescherpt tot 440 miljoen kilogram.

Stikstofuitscheiding melkvee neemt toe, fosfaat daalt

Melkkoeien en het bijbehorende jongvee scheidden 274 miljoen kilogram stikstof uit, 1,7 procent meer dan in 2022. De stikstofuitscheiding van varkens en pluimvee daalde met 5,8 procent tot 134 miljoen kilogram.

Na de afschaffing van het melkquotum in 2015 namen het aantal melkkoeien en de mestproductie toe. Maatregelen om de omvang van de melkveestapel terug te dringen, zorgden weer voor een daling van de mestproductie vanaf 2017. Sinds 2017 is de stikstofuitscheiding van de veestapel afgenomen met 48 miljoen kilogram, en de fosfaatuitscheiding met 22 miljoen kilogram. De melkveehouderij leverde hieraan de grootste bijdrage, vooral door het houden van minder koeien en jongvee.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):