dinsdag, 29. december 2015 - 9:44

Wilhelmina’s geheim archief openbaar

Wilhelmina’s geheim archief openbaar
Den Haag

Dinsdag 5 januari 2016 is het weer Openbaarheidsdag in het Nationaal Archief. Tal van documenten zijn vanaf die dag zonder beperking voor iedereen in te zien.

De lijst is lang en divers en bevat onder andere veel stukken uit 1940, het eerste oorlogsjaar. Van het Kabinet van de Koning komen zelfs de archieven uit de gehele oorlogsperiode beschikbaar. Dus ook stukken uit de tijd van Wilhelmina’s ballingschap in Londen en het zogenaamde Geheim Archief. Koningin Wilhelmina schroomde niet haar mening, opmerkingen en plannen op papier te zetten. In de archieven is te lezen wat er tijdens de oorlog door haar hoofd ging.

Vluchtelingen in 1990

In 1990 brak de Golfoorlog uit en kreeg Nederland te maken met een recordaantal vluchtelingen blijkt uit de notulen van de Ministerraad. Net als nu vond destijds de opvang plaats in geïmproviseerde tentenkampen. Ook de structuur van het Koninkrijk stond ter discussie, evenals het anti-apartheid beleid van een aantal Nederlandse gemeenten dat haaks bleek te staan op het economische beleid van het kabinet. 

Openbaarheid in Nederland 

Ministeries en andere overheidsinstellingen dragen na twintig jaar hun archieven over aan een archiefinstelling. Een groot deel daarvan is direct in te zien. Maar als de inhoud de privacy van nog levende personen kan schaden of hen onevenredig kan benadelen of wanneer het landsbelang in het geding is, wordt de openbaarheid nog enige jaren beperkt. Dit mag maximaal 75 jaar duren, maar vaak is het korter.