dinsdag, 15. maart 2016 - 15:15

Jongeren drinken en roken minder

Jongeren drinken en roken minder
Foto: Archief EHF
Utrecht

Roken, drinken, cannabisgebruik en seks. Nederlandse, en Europese, jongeren doen er steeds minder aan. Dat blijkt uit het internationale WHO/HBSC-rapport, waarin onderzoek staat beschreven naar de gezondheid en het welzijn van jongeren uit Europa en Noord-Amerika

Gonneke Stevens, jeugdonderzoeker bij de Universiteit Utrecht en vanuit Nederland betrokken bij de studie: “Een van de vele vragen die we jongeren voorlegden was: heb je ooit seks gehad? 16% van de 15-jarige Nederlanders antwoordde ‘ja’. In slechts vier Europese landen ligt dat percentage lager.”

Aan dit internationale HBSC-onderzoek, in samenwerking met WHO, deden ongeveer 200.000 kinderen in de leeftijd van 11, 13 en 15 jaar uit 42 verschillende landen mee. De kinderen gaven antwoord op uiteenlopende vragen: hoe gelukkig en gezond ze zich voelen, hoe hun relatie met ouders en vrienden eruitziet en hoe zij school ervaren. De verzamelde gegevens zijn van 2013. De organisaties die namens Nederland meewerken aan dit vierjaarlijkse, grootschalige onderzoek zijn de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Roken, drinken, blowen

Uit het rapport is ook op te maken dat roken, drinken en blowen onder zowel Nederlandse als andere Europese jongeren in 2013 aanzienlijk minder voorkomt dan in 2009. Stevens: “De cijfers zijn duidelijk: de daling op het gebied van middelengebruik die we al in 2009 zagen onder Nederlandse jongeren zet verder door, al is deze daling het sterkst bij de 11- en 13-jarigen.”

Categorie:
Provincie:
Tag(s):