maandag, 29. oktober 2018 - 14:52 Update: 29-10-2018 20:14

Tien miljoen voor ontwikkeling 'niet te hacken' quantuminternet

Tien miljoen euro voor versnelde ontwikkeling quantuminternet
Foto: Qu-Tech-TUDelft
Delft

Maandag heeft de Europese Commissie aangekondigd dat haar Quantum Flagship Programme tien miljoen euro zal bijdragen aan de ontwikkeling van een blauwdruk voor een toekomstig quantuminternet. Dit meldt de TUDelft maandag.

Veiligheid van financiële transactie

'Netwerken op basis van quantumverstrengeling kunnen bijvoorbeeld de veiligheid van financiële transacties vergroten, omdat zulke netwerken inherent veilig zijn', aldus de TUDelft.

Delftse QuTech

De blauwdruk wordt ontwikkeld door de Quantum Internet Alliance, een consortium van toonaangevende Europese quantumonderzoeksgroepen en hightechbedrijven onder leiding van het Delftse QuTech. Om de bestaande en toekomstige Europese hightechindustrie in staat te stellen een aanzienlijk deel van de toekomstige kwantumsector te verwerven, hebben de TU Delft en TNO gezamenlijk een kenniscentrum met industriële partners opgericht.

Quantuminternet

Doel van het consortium is het ontwikkelen van de technologie die nodig is voor een dergelijk quantuminternet, teneinde de Europese industrie een leidende rol te geven in deze opkomende sector. De door de EU toegekende middelen maken deel uit van een eerste fase van de financiering van het tienjarige Flagship Programme van één miljard euro. 

Verstrengeling

Quantuminternet maakt gebruik van een intrigerend quantumfenomeen om de verschillende knooppunten binnen het netwerk met elkaar te verbinden: verstrengeling. In een normale netwerkverbinding wisselen knooppunten informatie uit door elektronen of fotonen heen en weer te sturen, informatie die dus onderschept kan worden. In een quantumnetwerk zijn de knooppunten met elkaar verbonden door verstrengeling, waarbij een verandering in de toestand van het ene knooppunt direct van invloed is op het andere, zonder dat er informatie heen en weer wordt gestuurd. Dit maakt communicatie mogelijk die inherent veilig is. Een gedetailleerde roadmap voor de ontwikkeling van dat quantuminternet is onlangs gepubliceerd in Science.

Gezamenlijk op weg naar succes

'We zijn nu heel dicht bij de bouw van de eerste quantumnetwerken met drie of vier knooppunten. Deze subsidie stelt ons in staat om te versnellen en zo Europa vooraan te houden op dit fascinerende gebied van onderzoek en technologieontwikkeling', zegt Stephanie Wehner, coördinator van de Quantum Internet Alliance. 

Alleen gezamenlijk succesvol

'Het is van groot belang dat dit project een team van hightechbedrijven, informatici,  ingenieurs en natuurkundigen van over heel Europa opricht, omdat we alleen gezamenlijk succesvol kunnen zijn. We willen quantumnetwerken realiseren om te zorgen dat Europese onderzoeksgroepen en de hightechindustrie voorop lopen bij deze volledig nieuwe technologie', aldus Wehner. De Quantum Internet Alliance bestaat uit twaalf vooraanstaande onderzoeksgroepen van universiteiten uit acht Europese landen, die nauw samenwerken met meer dan twintig bedrijven en instellingen. 

EU Quantum Flagship

De bijdrage aan het quantuminternet maakt deel uit van de eerste fase van de financiering van projecten binnen het EU Quantum Flagship. De Europese Unie zal de komende tien jaar in totaal één miljard euro investeren in de ontwikkeling van quantumtechnologie. Het hiervoor in 2018 gelanceerde Quantum Flagship is een van de grootste en meest ambitieuze Europese onderzoeksinitiatieven. Het brengt onderzoekers, bedrijfsleven en beleidsmakers samen met als doel om het Europese wetenschappelijk leiderschap op quantumgebied verder uit te breiden en onderzoeksresultaten naar de markt te brengen. Meer dan 5.000 deelnemende onderzoekers moeten er de komende tien jaar voor zorgen dat Europa aan de wereldtop komt van de kennis- en technologiegedreven quantumsector.  

Schaalbare ontwikkeling

Om de potentiële impact van het quantuminternet daadwerkelijk te realiseren is er een langdurige gerichte inspanning nodig.  Zo moet bijvoorbeeld verstrengeling veel sneller kunnen worden gecreëerd dan het verloren gaat. Met de financiering van het Quantum Flagship van de EU zal de Quantum Internet Alliance de eerste quantumprocessornetwerken met meerdere knooppunten opzetten en de basis leggen voor quantum-repeatertechnologie om quantumbits lange afstanden af te laten leggen. Ook wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de eerste software- en netwerkstacks om daarmee de schaalbare ontwikkeling van software en besturing mogelijk te maken en zo quantuminternet echt bruikbaar te maken.

Categorie: