donderdag, 7. december 2006 - 10:35

1358 Monumentale bomen in Den Haag

Den Haag

Het college van B&W van Den Haag is deze week akkoord gegaan met het voorstel van de Adviesraad Monumentale Bomen om 66 bomen toe te voegen aan de monumentale bomenlijst.

Hierdoor heeft de gemeente Den Haag in totaal 1358 monumentale bomen. Deze bomen vervullen een zeer belangrijke rol in het Haagse stadsbeeld. Bomen zijn van enorm belang voor de stad en haar bewoners. Binnen het Haagse bomenbestand nemen de monumentale bomen een bijzondere plaats in.
Provincie:
Tag(s):