woensdag, 22. maart 2006 - 14:00

2010: Friesland in top 5 toerisme Nederland

Doelstelling van het nieuwe toeristisch beleid van de provincie Fryslân is om Friesland in 2010 in de top 5 van toeristische bestemmingen in Nederland te brengen.
Friesland zou in 2010 een marktaandeel van 10% van het totale aantal vakanties binnen Nederland moeten bereiken. De directe werkgelegenheid in de toeristische sector moet ten minste 8% van de totale werkgelegenheid bedragen.

Het beleid zet de komende jaren in op verbetering en vernieuwing van de sterke en kansrijke toeristische kwaliteiten zoals de Friese wadden, de Friese meren en de 11 steden. De Friese taal en identiteit ziet de provincie daarbij als een extra factor waarmee Friesland zich onderscheidt.

Het college geeft in het innovatieprogramma aan dat de promotie van Friesland uitgebreid kan worden naar nieuwe toeristische doelgroepen uit Aziatische landen. De provincie wil verder nieuw toeristisch aanbod creëren dat toegesneden is op 50-plussers, zorgtoerisme voor ouderen uitbreiden, cultuur- en natuurbeleving stimuleren (bezinningstoerisme), specifiek op gezondheid gerichte sportieve vakantiearrangementen bieden en meer jongeren voor de watersport te laten kiezen door gerichte activiteiten en evenementen.
Provincie:
Tag(s):