woensdag, 25. januari 2006 - 8:15

80 kilometervakken zorgt voor langere files

Utrecht

De eerste analyse van de vier nieuwe 80-km zones levert een licht negatief beeld op voor wat betreft de doorstroming. De totale filedruk op de acht trajecte in de periode 1 november tot 15 december 2005 ligt tien procent hoger dan in dezelfde periode het jaar ervoor, terwijl er in de rest van Nederland vijf procent meer filedruk was. Bij dat landelijke beeld is ‘zwarte’ vrijdag 25 november buiten beschouwing gelaten.

Op de A12 bij Den Haag gaat het beduidend slechter. Vanuit Den Haag richting Utrecht staat er 40% meer file; op de rijbaan richting Den Haag explodeerde de filezwaarte met 95%. Overigens lijkt dat ook het gevolg van de spitsstroken op het Prins Clausplein die in juni van 2005 opengingen. Bij Utrecht nam de filedruk op de A12 van Arnhem richting Den Haag toe met 46%. Hoe het komt dat er zulke grote verschillen zitten in de resultaten moet nog verder worden onderzocht. Opvallend is dat op een aantal locaties de file is verschoven naar een locatie die meer stroomafwaarts ligt.
Provincie:
Tag(s):