woensdag, 31. mei 2006 - 11:38

Aangifte van schending geheimhoudingsplicht

Reimerswaal

Na overleg met de burgemeester van Reimerswaal heeft de Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland bij het Openbaar Ministerie formeel aangifte gedaan van het schenden van de geheimhoudingsplicht door één of meer leden van de voormalige vertrouwenscommissie aldaar.

Hij doet dit uit hoofde van zijn functie als bewaker van de procedure bij burgemeestersbenoemingen. De aangifte betreft met name de heer M. Weststrate, die in een interview in de Provinciale Zeeuwse Courant van 18 mei mededelingen uit de commissie heeft gedaan en vertrouwelijke informatie heeft verstrekt.
Provincie:
Tag(s):