zondag, 10. december 2006 - 17:47

Aantal vuurwerk-verkooppunten in Rotterdam en regio gelijk aan 2005

Rotterdam

Ondanks de strenge regelgeving voor opslagplaatsen van consumentenvuurwerk, verwacht de DCMR Milieudienst Rijnmond dat het aantal verkooppunten in Rotterdam en in de gemeentes in de regio Rijnmond ongeveer gelijk zal zijn aan vorig jaar. Eind 2006 zullen ongeveer 30 bedrijven in de regiogemeentes en zo’n 50 in Rotterdam aan het Vuurwerkbesluit voldoen.

De DCMR en de Brandweer hebben de afgelopen maanden alle vuurwerkopslagplaatsen voor consumentenvuurwerk gecontroleerd. Bij de uitgevoerde controles is speciale aandacht besteed aan de certificering van de brandbeveiligingsinstallaties.

Naar aanleiding van de controles zijn tientallen bedrijven aangeschreven om maatregelen te nemen voor goedkeuring van de vuurwerkopslagplaats. Het gaat dan voornamelijk om afwijkingen aan de brandbeveiligingsinstallatie, het niet maandelijks testen van de installatie en het niet bijhouden van de administratie hiervan.

Bij twee bedrijven lag vuurwerk opgeslagen terwijl de inrichting niet 100% voldoet aan de eisen van het Vuurwerkbesluit. Op dringend advies van de DCMR hebben beide bedrijven dezelfde dag het vuurwerk afgevoerd naar de leverancier.

De DCMR controleert tijdens de verkoopdagen op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december alle verkooppunten van consumentenvuurwerk. Zondag 31 december mag er geen vuurwerk worden verkocht. Ook dan controleert de DCMR of alle verkooppunten zich hieraan houden.

Er is een lijst opgesteld met vuurwerkverkooppunten die tot nu toe zijn goedgekeurd. Deze lijst wordt steeds geactualiseerd.
Provincie:
Tag(s):