donderdag, 15. juni 2006 - 8:48

‘Tele-Heli’ ingezet voor milieuovertredingen

Emmen

Op dinsdag 13 juni 2006 is het grondgebied van de gemeente Emmen vanuit de lucht aan een nauwkeurige milieuinspectie onderworpen. Een helicopter van de politie Luchtvaartdienst, uitgerust met een videocamera, speurde naar illegale zaken op vooraf geselecteerde locaties. In het noorden vindt een dergelijke gezamenlijke milieuvlucht voor het eerst plaats. Eén van de voordelen van de tele-heli is, dat het bezoeken van de locaties nu binnen een aantal uren gerealiseerd wordt, terwijl dit anders dagen zou duren.

De helicopter heeft dinsdag tijdens de ochtendvlucht van 30 locaties beelden gemaakt en in de middag zijn 20 locaties bezocht. Gedurende de vluchten was er een surveillanceauto van de politie paraat die direct kon ‘rijden’ op milieumeldingen naar aanleiding van de vlucht. De surveillanceauto heeft dinsdag drie locaties bezocht. Er zijn ongeveer 10 zaken die in aanmerking komen voor nader onderzoek. De verwachting is dat het uiteindelijke resultaat van de milieuvluchten binnen een aantal weken bekend is.

Het doel van het project is het aanpakken van milieuovertredingen door intensieve en integrale controles. De nadruk van het project ligt op preventie. ‘Teleheli’ is één van de projecten die voortvloeien uit het lokaal handhavingsoverleg. Diverse organisaties hebben hierin afspraken gemaakt om de handhavingssamen-werking te verbeteren.

De beelden die tijdens de milieuvluchten zijn gemaakt, zijn via een grondstation van het KLPD doorgestuurd naar het gemeentehuis. Daar zijn de beelden direct bekeken door toezichthouders van de deelnemende instanties. In het verleden werden tijdens milieuvluchten alleen luchtfoto’s gemaakt, nu ging het om bewegende beelden. Het beeldmateriaal is opgenomen en wordt verspreid onder alle betrokkenen. Een ieder maakt vervolgens een overzicht van de overtredingen en indien noodzakelijk zullen handhavingsacties volgen.

Een gebied waar meerdere regelgeving van toepassing is, kan door samenwerking met de verschillende handhavingspartners en het gebruik van moderne middelen efficiënter en effectiever worden geïnventariseerd. Diverse organisaties werken samen op het gebied van toezicht. In dit project gaat het om de gemeente, politie, Openbaar Ministerie, waterschappen en provincie. De Luchtvaartpolitie van het Korps Landelijke Politie Diensten vliegt samen met een medewerker van Politie Drenthe in de helicopter.

Bij constatering van overtredingen wordt bestuurlijk dan wel strafrechtelijk opgetreden. Bij overtredingen kan men denken aan: afvaldumping of afvalverbradingen zonder vergunning, mestopslagen niet op vloeistofdichte vloer, illegale ontgrondingen, overtredingen Boswet of kapverordening, illegale lozingen of het verontreinigen van water.
Provincie:
Tag(s):