vrijdag, 27. januari 2006 - 14:29

Allochtonen weinig kansrijk op Nederlandse werkvloer

Rotterdam

Eerste Kamerlid Ing Yoe Tan (PvdA) en Tweede Kamerlid Annette Nijs (VVD) nemen op 1 februari 2006 deel aan het discussieforum ‘Integratie = (samen)werken’ op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Centraal in de discussie staan de uitkomsten van het onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers. Hoogopgeleide allochtonen van de tweede generatie komen moeilijker aan een baan dan autochtonen. De kersverse afgestudeerde allochtonen moeten vaker genoegen nemen met een baan aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Eenmaal aan de slag hebben afgestudeerde allochonen in de jaren daarna vaak minder kans op promotie dan hun autochtone collega’s. Overigens geldt dit vooral voor allochtone mannen. Hoe komt het dat talentvolle, hoogopgeleide allochtonen moeilijk aan een baan komen? Kunnen allochtonen minder goed samenwerken dan hun autochtone collega’s? Juist de diversiteit aan verschillende, culturele achtergronden zou toch een meerwaarde moeten betekenen op de werkvloer? Heeft het diversiteitbeleid van de overheid gefaald of zijn er toch nog kansen en mogelijkheden? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het discussieforum.

Naast Ing Yoe Tan (PvdA) en Annette Nijs (VVD) bestaat het discussiepanel uit: Arjan Erkel (CDA Rotterdam), Gürkan Çelik (Voorzitter Stichting Cosmicus), Michael Lints (Economic Development Board Rotterdam) en Radj Ramcharan (Instituut Forum). De gespreksleider van het discussieforum is Justus Veenman, hoogleraar economische sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het discussieforum is een gezamenlijk initiatief van de Chinese Studenten Associatie (CSA-EUR) en de stichting Chinese Politieke Integratie en Participatie Fonds (CPIPF). Zij willen hiermee een bijdrage leveren aan de discussie rond de bevordering van instroom en doorgroei van hoogopgeleide allochtonen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De bijeenkomst is bedoeld voor allochtone studenten en werkenden, vertegenwoordigers van minderhedenorganisaties, het Nederlands bedrijfsleven, het hoger onderwijs en de overheid en iedereen die geïnteresseerd is in dit thema.
Provincie:
Tag(s):